‘Interuniversity Style Guide’, manual d’estil pensat per redactar documentació institucional en anglès

Ja disposem del manual d’estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès: Interuniversity style guide for writing institutional texts in english, document redactat pel Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la Xarxa Vives i coordinat pels Serveis Lingüístics de la UB.

Amb vista a garantir la qualitat i la coherència dels documents que les universitats de la Xarxa Vives publiquen en anglès, el manual tracta tots els aspectes de la redacció de textos institucionals i ofereix eines per a la redacció i la traducció, entre altres recursos addicionals.