Comissió de Tecnologies

 • President: Diego Marchante
 • Secretari: Germán Regueira
 • Administradora de centre: Purificación Aguilera
 • Secció d'Art i Cultura Visual: Diego Marchante
 • Secció de Disseny: Enric Tormo
 • Secció de Processos Artístics i Edició: Marta Negre
 • Secció de Produccions d'Art Contemporani: Javier Lozano
 • Secció de Dibuix, Ciutat, Patrimoni: Núria Ricart
 • Secció de Creació Artística, Pintura: Miquel Wert
 • Secció d'Escultura i Creació: Joan Miquel Porquer
 • Servei d'audiovisuals: Josep Gibert
 • Convidada: Hortènsia Fornies
 • Estudiant:

Paula Peris Rodríguez (Disseny)