Comissió Acadèmica

 • Presidenta: Joaquim Cantalozella i Planas
 • Secretària: Mar Llop Padilla
 • Cap d'estudis grau Belles Arts: Marta Negre 
 • Cap d'estudis grau Disseny: Oriol Moret
 • Cap d'estudis grau Conservació-Restauració: Anna Nualart
 • Coordinadora POP: Laura Baigorri Ballarín
 • Coordinació de les seccions:
 • Secció d'Art i Cultura Visual: Ricardo Guixà Frutos
 • Secció de Disseny: Eugeni Boldú Montoro
 • Secció de Processos Artístics i Edició: Cristina Pastó Aguila
 • Secció de Produccions d'Art Contemporani: Lídia Górriz Nicolás
 • Secció de Dibuix, Ciutat, Patrimoni: Pilar Rosado
 • Secció de Creació Artística, Pintura: Jaime de Córdoba Benedicto
 • Secció d'Escultura i Creació: Rafael Romero Pineda
 • Subunitat d'Història de l'Art: Laura Mercader Amigó
 • Administradora de Centre: Purificación Aguilera López
 • Professor contractat: Diego Marchante Hueso
 • Estudiants:

Carlos Giménez Jimenez (Belles Arts) 

María Elisa Gómez Romero (Belles Arts)

Eva-Maria Schickl Schickl (Disseny)

Ariadna Queralt Aluja (Conservació - Restauració) 

 • Cap del Departament d'Arts Visuals i Disseny: Eloi Puig Mestres (convidat)
 • Cap del Departament d'Arts i Conservació-Restauració: Eulàlia Grau (convidat)