Comissió de Qualitat

 • Presidenta: M. Dolors Tapias Gil
 • Secretària
 • Cap d'Estudis grau de Belles Arts: Marta Negre Buso
 • Cap d'Estudis grau de Disseny: Oriol Moret Viñals
 • Cap d'Estudis grau de Conservació - Restauració de Béns Culturals: Anna Nualart Torroja
 • Vicedegà acadèmic i de Doctorat: Joaquim Cantalozella Planas
 • Vicedegana de Mobilitat, Recerca, Màsters i Postgraus: Núria Ricart Ulldemolins
 • Coordinació de Màsters Universitaris:                 

Jose Aurelio Castro Varela
Àngels Viladomiu Canela
Manel Iglesias Campos
Antoni De Padua Remesar Betlloch

 • Administradora: Purificación Aguilera Lopez
 • Tècnica de qualitat del centre: Lorena García García
 • Estudiant: Ana Pujol Alarcón