Comissió Econòmica i d'Espais

En aquesta comissió es tractaran els temes d'economia del centre així com els relacionats a espais i obres, per tant es suprimeix la comissió d'espais i obres. Si es tracten aspectes d'espais i d'aules es convidaran al Cap d'estudis i al tècnic logístic
 • Presidenta: M. Dolors Tapias
 • Administradora de centre: Purificación Aguilera
 • Secretari de la Comissió: Tècnic logístc 
 • Cap d'estudis grau Belles Arts: Marta Negre
 • Cap d'estudis grau Disseny: Oriol Moret
 • Cap d'estudis grau Conservació-Restauració: Anna Nualart
 • Director del Departament AVD: Eloi Puig
 • Director del Departament ACR: Eulàlia Grau
 • Vicedegana de Mobilitat, Recerca, Màsters i Postgraus: Núria Ricart
 • Vicedegana de Cultura i Estudiants: Ana Urroz
 • Joaquim Cantalozella Planas: Vicedegà Acadèmic i de Doctorat
 • Secretari Acadèmic: Eugeni Boldú
 • 1 PAS:
 • Estudiant:

Albert Galeote Díaz (Belles Arts)