Comissió de Cultura

 • Presidenta: Ana Urroz Osés

 • Secretària

 • Secció departamental d'Art i Cultura Visual: Tjasa Kancler

 • Secció funcional de Disseny: Oriol Ventura

 • Secció departamental de Processos Artístics i Edició: Òscar Padilla

 • Secció departamental de Produccions d'Art Contemporani: Máximo Cova

 • Secció departamental de Dibuix, Ciutat, Patrimoni: Marta Lafuente

 • Secció funcional de Creació Artística, Pintura: Augusto Roig Comamala

 • Secció funcional d'Escultura i Creació: Antoni Asensio

 • Conservació-Restauració: Cristina Ruiz Recasens

 • Subunitat d'Història de l'Art: Irene Gras

 • CRAI Biblioteca de Belles Arts (Responsable): Mònica Arenas

 • Estudiants:

Héctor Sánchez y Pedrero (Disseny)

Encarnación Caballero Afan (Conservació i Restauració)