Universitat de Barcelona

Grau en Ciències del Mar

Presentació

 

Els oceans cobreixen més de tres quartes parts del planeta. Regulen el clima, abasteixen els mercats, proporcionen aliment i recursos, són font de biodiversitat i tenen un paper fonamental en la prosperitat i el desenvolupament de les societats humanes. Són, també, la destinació final de contaminants i deixalles, l'objecte de disputes polítiques i l'origen de determinats perills naturals. Només des d'un plantejament multidisciplinari i integral es poden abordar els reptes del coneixement d'un sistema tan complex.

El grau en Ciències del Mar pretén formar professionals en l'àmbit marí des d'un plantejament transdisciplinari. Atenent als principals punts forts de la Universitat en relació amb les ciències del mar, s'ofereix una formació àmplia i rigorosa centrada en la biologia, la geologia i la resta de ciències bàsiques, així com en aspectes del dret, l'economia i la gestió del mar. Mitjançant eines avançades i amb un gran component pràctic, es capacita els estudiants per accedir i adaptar-se a un sector laboral altament canviant, en un entorn geogràfic amb una gran concentració de centres de recerca, empreses i administracions amb activitats relacionades amb el mar.

Els sectors d'activitat relacionats amb la titulació són l'alimentari (recursos vius, salvatges i cultivats), l'energètic (prospecció i explotació de recursos energètics renovables i no renovables), la gestió, l'ordenació i les actuacions a la costa i els fons marins, el coneixement i conservació del medi ambient marí, l'oceanografia operacional, la investigació científica i la docència, entre d'altres.
 

Dades bàsiques

Branca de coneixementCiències
Crèdits240
Modalitat de docència

presencial

Places

60

Notes de tall

10,753  (juliol 2022, inici procés, via PAU i FP)

Idioma de docència

català (82,2%), castellà (15%), anglès (2,8%)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Cap d'estudisGALDERIC LASTRAS MEMBRIVE
Comparteix-ho: