Universitat de Barcelona

Grau de Ciències del Mar

Reconeixement de crèdits

Reconeixements

El reconeixement de crèdits és l’acceptació, per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o de l’experiència professional que es computen a l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte d’obtenir un títol oficial. En cap cas no es poden reconèixer els crèdits corresponents al treball de fi de grau.

Campanya oceanogràfica MEDITSEmbarcació: B/O Miguel Oliver. Professora responsable: Dr. Galderic Lastras, Departament de Dinàmica de la Terra i l'Oceà. Cap de campanya: Xisco Ordinas, IEO Balears. Dates: 17 al 26 d'agost de 2021 Embarcament: Palma de Mallorca. Desembarcament: Palma de Mallorca. 1 plaça disponible. Reconeixement de 3 crèdits. Tasques a realitzar: avaluació de recursos pesquers a les Pitïuses (pesca), cartografia de multifeix dels caladors. Per les condicions sanitàries actuals poden ser aplicables requisits de salut previs a l'embarcament (quarantenes, anàlisis previs, etc). Requisits: Preferentment alumnat que el curs 2021-22 hagi de cursar 4t (Fisiologia d'Animals Marins i Cartografia d'Hàbitats Marins superades). L'alumne/a sel·leccionat haurà de cobrir els desplaçaments al port d'embarcament i desembarcament. Cal tenir la pauta de vacunació completa per a la Covid, ja que és imminent que s'estableixi com a requisit per a la participació a campanyes oceanogràfiques. Cal contemplar la possibilitat de que hi hagi una quarentena obligatòria prèvia a l'embarcament. És possible que calgui contractar una assegurança d'accidents prèviament a l'embarcament.

 

Presentació de sol·licituds: Enviar la sol·licitud abans del 21 de juliol a les 12 del migdia per correu electrònic al cap d'estudis

 

Llista d'alumnat acceptat i reserves (Llistat)

 

Campanya oceanogràfica TRANSMOW. Embarcació: BIO Hespérides. Professora responsable: Dra. Isabel Cacho, Departament de Dinàmica de la Terra i l'Oceà. Cap de campanya: Dr. Leo Pena. Dates: 20 d'abril de 2021 a 8 de maig de 2021. Embarcament: Barcelona. Desembarcament: Gijón. 2 places disponibles. Reconeixement de 3 crèdits. Tasques a realitzar: Recollida i procesament de mostres d'aigua obtingudes amb roseta CTD: filtració, acidificació, preconcentració. Recollida i mostreig de sediments marins amb sistemes multicore, boxcore i gravity core. Per les condicions sanitàries actuals poden ser aplicables requisits de salut previs a l'embarcament.  

Cal acompanyar la sol·licitud  amb una còpia de l'expedient acadèmic. Presentació de sol·licituds: per correu electrònic al cap d'estudis, amb còpia a la professora responsable i el cap de campanya. Cal indicar també si la campanya podria interferir amb activitats obligatòries a les assignatures que es cursen.

Data límit de presentació de sol·licituds: 19 de febrer de 2021

Llista d'estudiants acceptats i reserves

 
Cursos de fotografia de la Natura - Quatre modalitats  Iniciació, Perfeccionament, Tècniques Especialitzades i Laboratori Digital, impartits per un professional del món de la Fotografia de Natura, en Francesc Muntada. Cada curs 2 crèdits, fins el màxim de 6.
Open water diver”, organitzat pel Club d’Immersió de Biologia i amb la participació de professors de la facultat de Biologia (1 crèdit).
Open water diver” + curs “Advanced diver”, organitzats pel Club d’Immersió de Biologia i amb la participació de professors de la facultat de Biologia. Si es presenten conjuntament els dos cursos,  l'equivalència és de 2 crèdits. 

Comparteix-ho: