Universitat de Barcelona

Grau en Ciències del Mar

Sistema d'avaluació

L’avaluació es regeix per la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges.

L’avaluació per defecte és continuada, sempre i quan l’estudiant no demani acollir-se a l’avaluació única, tot presentant una sol·licitud al professor, durant les dues primeres setmanes de docència d’una assignatura. La matrícula d’una assignatura dona dret a una sola convocatòria d’avaluació, si bé després de la publicació de les qualificacions finals s’obre un període de reavaluació.

El sistema d’avaluació de cada assignatura es recull al respectiu pla docent.

Comparteix-ho: