Alumnes que continuen els estudis de grau

 

La matrícula s’ha de fer a través de l’aplicació d’automatrícula del MónUB des de qualsevol ordinador amb connexió a internet. A conseqüència de la situació provocada per la crisi de la COVID19, no es faran matrícules de manera presencial a la Secretaria del centre ni s’habilitaran aules per poder fer-la des de la facultat. L’ordre de matrícula s’assignarà segons la següent fórmula: ”(crèdits aprovats/crèdits matriculats) * nota mitjana de l’expedient“. En cas d’empat, el criteri que s’aplicarà serà el número de crèdits superats.


A les pàgines de cada grau trobareu el pla d’estudis i la informació sobre les assignatures i els horaris.

En cas que vulgueu matricular més de 60 crèdits, caldrà que sol·liciteu autorització al Cap d’Estudis de l'ensenyament. Més informació

 

Matrícula condicional com a becari

Si el curs passat no vas obtenir beca i vols fer la matrícula com a becari o becària condicional, has de sol·licitar l’acreditació de caràcter econòmic (MATRIC) i la Beca Equitat de l’AGAUR 10 dies abans de la matrícula, actualment ja s'ha obert la convocatòria, i fer la sol·licitud de la beca general, quan s'obri el període per sol·licitar-la.

Si en el moment de la matrícula encara no s'ha publicat la convocatòria de beca general, podràs fer la matrícula condicional si vas ser becari el curs 2020-21 o si tens l’acreditació positiva de l’AGAUR. Recorda que en aquest cas hauràs de sol·licitar la beca general quan s'obri la convocatòria.

Calendari de matrícula

CALENDARI  DE  MATRÍCULA

GRAU

DIA

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA

Ciències del Mar

7 de setembre

 

Llistat

Geologia

6 de setembre

 

 

Llistat

 

 

Enginyeria Geològica

La matrícula d’aquest Grau es fa a la Universitat Politècnica de Catalunya

Más informació

Automatrícula

 • Crèdits que cal matricular

  La normativa de permanència estableix el nombre mínim i màxim de crèdits que han de matricular els estudiants segons el tipus de modalitat de dedicació:

  · Temps complet: entre 46 i 60 crèdits

  · Temps parcial: entre 18 i 45 crèdits

  És important que els estudiants que sol·liciten beca general comprovin els requisits de crèdits establerts a la convocatòria.

  Els crèdits reconeguts no es tenen en compte en el còmput de crèdits a matricular.

Iniciar  Automatrícula

 • Documentació

www.ub.edu/acad/grau/matricula/documentacio.html#altres

 • Informació econòmica

www.ub.edu/acad/grau/matricula/matricula2.html#matricula
 

 1. Sol·licitar l’acreditació de caràcter econòmic (MATRIC) i la Beca EQUITAT, el resultat de l’acreditació ha de ser positiu.  Si el curs passat vau gaudir de la beca general, se us aplica automàticament la condició de becari, tot i que heu de fer igualment la sol·licitud corresponent.
 2. Sol·licitar la beca general del Ministeri d'Educació i Formació Professional

 

Comparteix-ho: