Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Doble titulació: Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària

Accés i preinscripció

>>> Grau amb prova d'aptitud personal (PAP)

L'accés a la doble titulació de Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària només es fa per preinscripció universitària.

L'alumnat que ja estigui cursant algun dels dos graus i vulgui afegir-se a l’altre, per continuar amb els dos estudis de forma simultània,  no pot acollir-se a l’itinerari ni a les taules de reconeixement de crèdits aplicades a la doble titulació. De la mateixa manera, les persones ja graduades en un dels dos graus que vulguin afegir-se a l'altre, com a segona titulació, tampoc poden acollir-se a l’itinerari ni a les taules de reconeixement de crèdits aplicades a la doble titulació

Comparteix-ho: