Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Doble titulació: Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària

Pla d'estudis

Primer: 1r semestre

Assignatures Tipus Crèdits Mestre 
Psicologia de l’Educació a l’Etapa de Primària  FB (Anual) 12 Primària
Infància, Salut i Educació  FB  6 Infantil
Llengua Estrangera per a l’Ensenyament  FB  6 Infantil
Processos Educatius i Pràctica Docent a l’Educació Primària  FB  6 Primària
Sociologia de l’Educació  FB  6 Primària

Primer: 2n semestre

Assignatures  Tipus Crèdits Mestre
Alfabetització Digital  FB  6 Infantil
Llengua Castellana per a l’Ensenyament  FB  6 Infantil
Llengua Catalana per a l’Ensenyament  FB  6 Infantil
Planificació, Disseny i Avaluació de l’Aprenentatge de l’Activitat Docent  FB  6 Primària

Segon: 1r semestre

Assignatures  Tipus Crèdits Mestre
Art, Societat i Educació  FB  6 Infantil
Coneixement i Exploració de l’Entorn Natural  OB  6 Infantil
Didàctica de la Llengua I  OB  6 Infantil
Expressió Musical i Corporal  FB  6 Infantil
Matemàtiques, Ciències Experimentals i Educació  FB  6 Infantil
Sistema Educatiu i Organització Escolar  FB  6 Primària

Segon: 2n semestre

Assignatures  Tipus Crèdits Mestre
Aprenentatge i Ensenyament de les Ciències Naturals  OB  6 Primària
Didàctica de la Llengua II  OB  6 Infantil
Intervenció a l’Aula d’Infantil  FB  6 Infantil
Pràcticum I Pràcticum 18 Infantil

Tercer: 1r semestre

Assignatures  Tipus Crèdits Mestre
Didàctica de l’Educació Física  OB (Anual)  9 Infantil
Didàctica de l’Educació Visual i Plàstica  OB (Anual)  9 Infantil
Didàctica de la Música  OB (Anual)  9 Infantil
Didàctica de les Matemàtiques  OB (Anual)  9 Infantil
Acció Tutorial: Relacions Escola, Família i Comunitat  FB  6 Primària
Didàctica de la Història  OB  6 Primària
Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil  OB  6 Primària

Tercer: 2n semestre

Assignatures  Tipus Crèdits Mestre
Didàctica de les Habilitats Comunicatives  OB  6 Primària
Teoria i Pràctica de l’Escola inclusiva  FB  6 Primària

Quart: 1r semestre

Assignatures  Tipus Crèdits Mestre
Pràcticum II  Pràcticum 27 Infantil
Recerca i Innovació en la Pràctica Educativa  OB  6 Primària

Quart: 2n semestre

Assignatures  Tipus Crèdits Mestre
Didàctica de la Geografia OB  6 Primària
Didàctica de la Matèria, l’Energia i la Interacció  OB  6 Primària
Introducció a la Didàctica de la Llengua Anglesa  OB  6 Primària
La Planificació Docent a l’Àrea de Llengua  OB  6 Primària
Raonament i Activitat Matemàtica a Primària  OB  6 Primària

Cinquè: 1r semestre

Assignatures  Tipus Crèdits Mestre
Pràctiques II Pràcticum 30 Primària
Obligatòria Menció 1 Menció  6 Primària
Obligatòria Menció 2 Menció  6 Primària
Treball Final de Grau  TFG  6 Primària

Cinquè: 2n semestre

Assignatures  Tipus Crèdits Mestre
Obligatòria Menció 3 Menció     6 Primària
Optativa Menció Menció  3 Primària
Optativa Menció Menció  3 Primària
Optativa Menció Menció  3 Primària
Treball Final de Grau  TFG  6 Infantil
Comparteix-ho: