Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Doble titulació: Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària

Alumnat de trasllat

Matrícula de l’alumnat amb reconeixement de 42 o més crèdits d’estudis universitaris i admès al centre (trasllat)

Dia de matrícula: setembre de 2023
Els alumnes rebran un correu electrònic amb el dia i l'hora que se'ls ha assignat.

Documentació:

- Comprovant de pagament de la taxa de trasllat de la universitat d'origen

- Documentació acreditativa d'exempcions / bonificacions que es volen aplicar

Simulador del preu de la matrícula 

Altres Informacions

Com formalitzar la matrícula com a becari condicional

Per poder formalitzar la matrícula com a becari cal haver sol·licitat la beca del MECD en el període establert i complir la resta de requisits per establir la matrícula condicional.
Més informació

De quants crèdits cal matricular-se

Segons la Normativa de permanència:
- Mínim de 18 crèdits i màxim de 60
- Abans de matricular-se d'assignatures de cursos superiors, cal matricular-se de les assignatures obligatòries o de formació bàsica pendents de superar de cursos anteriors
Quadre resum

Com es pot pagar la matrícula

Modalitats de pagament:
- Rebut únic en efectiu
- Pagament únic domiciliat
- Pagament a terminis
Més informació

Exempcions i/o bonificacions de matrícula

Es podran aplicar les que es regulen en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya: família nombrosa, matrícula d'honor a batxillerat i col·lectius d'especial protecció.
Més Informació

Conseqüències de l’impagament de la matrícula

El fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments en els terminis que estableixi la Universitat de Barcelona donarà lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l'alumnat, sense necessitat de requeriment previ per part de la Universitat.
Informació econòmica UB

Quan es pot modificar la matrícula

Dins els terminis establerts anualment per la Facultat, els estudiants poden fer la supressió, el canvi o l'addició d'assignatures a la matrícula ja efectuada.
Més informació

Com se sol·liciten les beques

Teniu tota l’informació a: http://www.ub.edu/beques/grausimasters/

Com sol·licitar el reconeixement de crèdits i fer-ne la matrícula

Trobareu tota la informació a la nostra web.

Com puc tramitar el carnet de la UB

Un cop formalitzada la matrícula, podeu anar a qualsevol de les oficines del Banc de Santander (consulteu l'horari) que hi ha a la UB, ubicades a:

Facultat d’Economia i Empresa
Facultat de Física i Química
Edifici Històric
Campus de Mundet (Psicologia)

Allà us lliuraran a l'instant la targeta universitària intel·ligent (TUI).

Com s'accedeix al Wi-Fi UB

Configuració: https://www.ub.edu/portal/web/iub/wifi-o-eduroam

A la casella d'usuari, cal introduir la primera part del correu UB seguit de .alumnes
     Exemple: alumne123@alumnes.ub.edu
     Usuari: alumne123.alumnes
La contrasenya serà la mateixa que utilitzeu per accedir al Campus Virtual o al MónUB.

Com pots saber el teu correu?
- Entra al MonUB
- Identifica’t
- Ves a “Consulta de qualificacions i expedient” allà trobaràs la teva adreça de correu UB

Comparteix-ho: