Consell de Directors de Departament

Presentació

Segons l'article 21 del Reglament de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació:

Les funcions del Consell de Directors de Departament és facilitar la coordinació organitzativa i informativa entre la Facultat i els departaments adscrits, i assessorar l’equip deganal en tot allò que aquest consideri necessari.

Criteri de composició

 • el degà o degana, que el convoca i la presideix,
 • els vicedegans,
 • el secretari acadèmic o secretària acadèmica,
 • els directors o directores dels departaments adscrits a la Facultat, i
 • l'administrador o administradora de centre

Membres

 • Dr. Jordi Camarasa Garcia - Degà
 • Dra. Àngels Franch Masferrer - Vicedegana Acadèmica
 • Dr. Pedro Marrero Gonzalez - Vicedegà director del Consell Acadèmic de Ciències de l’Alimentació
 • Dra. Yolanda Cajal Visa - Vicedegana de Recerca, Política Científica i Transferència
 • Dra. Roser Fisa Saladrigas - Vicedegana de Qualitat i Innovació
 • Dra. Josefina C. Tapias Pantebre - Secretària Acadèmica
 • Dra. Carme Caelles Franch - Directora del Departament Bioquímica i Fisiologia
 • Dra. Amparo Cortés Lucas - Director del Departament de de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
 • Dr. Diego Haro Bautista - Director del Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia
 • Dra. Núria Llor Brunes - Directora del Departament Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica
 • Dr. Carles Eduard Curutchet Barat - Director del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica
 • Sra. Anna Rodriguez Noria - Administradora del centre

Any 2024 

Any 2023                             Any 2022                                 Any 2021                             Any 2020
 

16/10/2023                          03/10/2022                               02/12/2021                           13/11/2020

02/06/2023                          13/06/2022                               10/06/2021                           17/06/2020    

20/02/2023                                                                           08/04/2021

                                                                                             15/01/2021

Comparteix-ho: