Consell de Directors de Departament

Criteri de composició

 • el degà o degana, que el convoca i la presideix,
 • els vicedegans,
 • el secretari acadèmic o secretària acadèmica,
 • els directors dels departaments adscrits a la Facultat, i
 • l'administrador o administradora de centre

 

Membres

 • Dr. Jordi Camarasa Garcia - Degà
 • Dra. Àngels Franch Masferrer - Vicedegana Acadèmica
 • Dr. Pedro Marrero Gonzalez - Vicedegà director del Consell Acadèmic de Ciències de l’Alimentació
 • Dra. Yolanda Cajal Visa - Vicedegana de Recerca, Política Científica i Transferència
 • Dra. Roser Fisa Saladrigas - Vicedegana de Qualitat i Innovació
 • Dra. Josefina C. Tapias Pantebre - Secretària Acadèmica
 • Dra. Carme Caelles Franch - Directora del Departament Bioquímica i Fisiologia
 • Dr. Miquel Salgot de Marçay - Director del Departament de de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
 • Dra. Maria Izquierdo Pulido - Directora del Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia
 • Dra. Núria Llor Brunes - Directora del Departament Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica
 • Dr. Carles Eduard Curutchet Barat - Director del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica
 • Sra. Anna Rodriguez Noria - Administradora del centre
Comparteix-ho: