Junta de Facultat

És l'òrgan de govern de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació. Està constituïda per un màxim de cinquanta membres que es renoven cada quatre anys, d'acord amb la distribució següent: vint-i-cinc professors ordinaris, cinc membres d'altre personal docent i investigador, quinze estudiants i cinc representants del personal d'administració i serveis. Aquests membres són elegits pels seus respectius col·lectius, d'acord amb les seves normatives electorals. Els membres de la Junta de Facultat són actualment:

Comparteix-ho: