Sol·licitud de traducció a l'anglès del títol

Com puc sol·licitar la traducció gratuïta a l’anglès del meu títol?
 

Si has de venir a la Secretaria a recollir el títol:

  1. Has de sol·licitar cita prèvia a la Secretaria i recollir el títol.
  2. Un cop el tinguis, has de sol·licitar la traducció mitjançant una instància genèrica a la Seu Electrònica de la UB 
  3. La Secretaria tramitarà la teva sol·licitud i t’enviarà una còpia autèntica (amb valor legal) del títol i la seva traducció.

 

Si ja vas recollir el títol:

  1. Hauràs de sol·licitar cita prèvia a la Secretaria per portar-hi el títol del qual demanaràs traducció.
  2. Tot seguit, has de sol·licitar la traducció mitjançant una instància genèrica a la Seu Electrònica de la UB.
  3. La Secretaria tramitarà la teva sol·licitud i t’enviarà una còpia autèntica (amb valor legal) del títol i la seva traducció.

 

Si sol·licites la tramesa del títol a través d’una delegació provincial o per via diplomàtica:

  1. Has d’adreçar-te a la delegació provincial del Ministerio de Educación o a una oficina diplomàtica espanyola i fer-hi la sol·licitud de tramesa de títol i de traducció, tot junt.
  1. Dita administració farà arribar la teva sol·licitud al Registre telemàtic de la UB, que ens la trametrà a la Secretaria de la Facultat.
  1. La Secretaria tramitarà les teves sol·licituds i t’enviarà el títol original i una còpia autèntica (amb valor legal) del títol amb la seva traducció, a l’administració que correspongui en cada cas (delegació provincial o oficina diplomàtica).
Comparteix-ho: