Adaptació de llicenciatura a grau

  1. Alumnes amb crèdits superats a la Llicenciatura de Filosofia extingida (Pla d’Estudis de 1993) i que al seu moment van abandonar els estudis.

Els estudiants que van iniciar estudis de Llicenciatura de Filosofia a la Universitat de Barcelona que vulguin adaptar-se al Grau de Filosofia poden veure com quedaria el seu expedient, utilitzant el següent simulador d’adaptació al grau. Aquest simulador s’ajusta a la taula de reconeixement per a l'adaptació al pla d'estudis de Grau de Filosofia. El cap d’estudis pot valorar l’adaptació d’assignatures no contemplades a la taula de reconeixements.

Si ja heu vist com quedaria el vostre expedient acadèmic i heu decidit passar-vos al grau, esteu en condicions de fer la sol·licitud, però abans heu de saber:

És important que consulteu el Pla d’Estudis de l’ensenyament de grau així com les assignatures, plans docents, professorat, horaris i exàmens.

No oblideu tenir en compte la Permanència que serà d'aplicació en els ensenyaments de grau.

Presentació de la sol·licitud: Del 2 de maig al 30 de juny de 2024

Si voleu fer ara la sol·licitud, feu clic en el següent enllaç.

Matrícula: Tindrà lloc la tercera setmana de juliol. Des de la secretaria us farem arribar un correu electrònic informant del dia, hora i lloc de matrícula.

Per accedir a l'aplicació informàtica heu d'identificar-vos com a alumnes de la UB. Per tal d’obtenir l'identificador i configurar la contrasenya haureu d’omplir el formulari que trobareu dins del Món UB Estudiants a apartat ajuda.

En cas de tenir algun dubte a l’hora d’omplir aquest formulari, podeu contactar amb la nostra secretaria a través del correu electrònic: secretariafilosofia@ub.edu.

 

  1. Alumnes amb assignatures superades a llicenciatures impartides a la Facultat de Filosofia a plans d’estudis anteriors al de 1993, i que al seu moment van abandonar estudis.

Cal consultar directament a la secretaria de la facultat: secretariafilosofia@ub.edu.

Preguntes freqüents

  • Com sabré si s'ha acceptat la meva sol·licitud?

Rebreu una carta amb la resolució d'acceptació per accedir a l’ensenyament oficial de Grau de Filosofia signada pel cap d'estudis junt amb un annex amb les assignatures reconegudes i les transferides. Aquesta resolució us serà avançada de forma escanejada al vostre correu electrònic personal i enviada en format electrònic a través de l’aplicació E-Notum. Totes les sol·licituds, presentades dins del termini establert, seran acceptades atès que el pla d’estudis de la llicenciatura està completament extingit.

  • L’acceptació té efectes si no formalitzo la matrícula de grau aquest curs?

L’acceptació no implica que el vostre expedient quedi adaptat al grau. Haureu de formalitzar la matrícula per tal que l’adaptació sigui efectiva. En cas contrari, l'acceptació per accedir al grau restarà sense efectes i haureu de tornar a sol·licitar el pas al grau.
 

  • Hauré de pagar per fer aquest tràmit?

El tràmit per sol·licitar l’adaptació així com l’acceptació per accedir al grau no comporten cap pagament. Les assignatures reconegudes i les transferides s’incorporaran al vostre expedient de grau sense cap cost. Únicament haureu d’abonar l’import dels crèdits que matriculeu tenint en compte, si fos el cas, el recàrrec per assignatura/es repetida/es. Les assignatures matriculades que d’acord amb la taula de reconeixement tinguin equivalència amb assignatures ja cursades per l’alumne, tenen la consideració d’assignatures repetides. Per a més informació sobre el preu de la matrícula Consulteu la Normativa Econòmica, així com el Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya.

 

 

 

 

Comparteix-ho: