Modalitats de pagament

Pots escollir una de les opcions de pagament següents:

1. Rebut únic o en terminis. L’import de la matrícula es paga en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores – CaixaBank, BBVA o Banco Santander -, en els caixers automàtics o per la banca a distancia (Línia Oberta, Banca Online o Supernet). Per al curs 2021-2022 la UB manté la possibilitat de fraccionament de la matrícula fins a 7 terminis.

2. Únic domiciliat. L’import de la matrícula es carrega en el compte bancari i només pot fer-se en una de les entitats bancàries col·laboradores. Per acollir-se a aquesta modalitat de pagament s’ha de presentar, en el moment de la sol·licitud de la matrícula, una autorització de domiciliació bancària de rebuts segons el model establert.

3. En terminis mitjançant el préstec AGAUR. Financiació de la matrícula mitjançant un préstec de fraccionament a través de l’Agència de Gestió d’Ajudes Universitàries i d’Investigació (AGAUR). Consulta els requisits i les condicions dels préstecs.

Amplía la información sobre les modalitats de pagament de la matrícula i la información sobre els diferents acords als que la UB ha arribat amb les entitats bancàries col·laboradores per a la financiación de la teva matrícula.

 

Recorda fer el pagament dintre del termini establert, ja que el fet de no pagar la matrícula o algún dels fraccionaments dintre del termini comporta la suspensió dels drets com a estudiant amb els efectes i les coondicions establertes en la normativa de matrícula.

Pots consultar les diferents opciones de beques i ajudes a les que pots optar en l'enllaç següent:

Beques i Ajudes

Pots consultar si cumpleixes els requisits per a poder beneficiarte dels descomptes aplicables en la teva matrícula en:

Informació econòmica

La documentació a presentar ha de ser original. Per lo tant, no s'accepten fotocòpies simples ni documents escanejats enviats per correu electrònic.

 

.