Preus

 

El Decret 115/2023, de 20 de juny, determina els preus públics de la matrícula i altres serveis per al curs 2023-2024 

El preu del crèdit de màster varia segons: 

 1. Estudiants nacionals d'estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein o de Suïssa, Andorra i Xina; o residents a Espanya       
 2. Estudiants estrangers no residents a Espanya, que no siguin nacionals d'estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein o de Suïssa i Andorra.

 

 • Preu crèdits matriculats (1)
 1. 27,67€ / crèdit
 2. 82,00€ / crèdit
   
 • Recàrrec per als estudiants titulats (2)
 1. coeficient 1,4
 2. coeficient 1,4
   
 • Recàrrec per assignatura repetida (3)    

      2a matrícula

 1. 34,17 €/crèdit
 2. 133,25€/crèdit

    3a matrícula

 1. 74,05 €/crèdit
 2. 143,50€/crèdit

   4a matrícula i següents (coeficient 1,875)

 1. 102,52 €/crèdit
 2. 153,75€/crèdit
   
 • Gestió de matrícula (matrícula anual)
 1. 69,80 €
 2. 69,80 €
   
 • Assegurança escolar
 1. 1,12 €
 2. 1,12 €
   
 • Serveis específics i suport a l’aprenentatge
 1. 70 €
 2. 70 €
   
 • Serveis optatius
 1. optatius
 2. optatius
   
 • Modificació matrícula febrer
 1. 27,27 €
 2. 27,27 €
  
1. Preu aprovat per la Comissió Econòmica de Consell Social de la UB
2. El Decret de preus de la Generalitat de Catalunya estableix que s’apliqui un coeficient d’1,4 als preus per crèdit als estudiants que tinguin un títol universitari oficial de màster o més, o les condicions per obtenir-lo. Per garantir l'aplicació correcta d'aquest recàrrec, en el moment de la matrícula us demanaran una declaració responsable justificativa de la vostra formació acadèmica.
3. El coeficient de repetició dels màsters s'aplica per als estudiants A) sobre el preu establert al decret de preus de la Generalitat i als estudiants B) sobre el preu aprovat per la Comissió Econòmica de Consells Social de la UB (82,00€ per crèdit).

 

Exemple de càlcul del preu d’una matrícula estàndard de màster de 60 crèdits, a temps complet

 • Total import crèdits

 1. No titulats: 1.660,20 €
  Titulats: 2.324,28 €

 2. No titulats: 4.920,00 €
  Titulats: 6.888,00 €

 • Gestió d'expedient acadèmics

 1. No titulats: 69,80 €
  Titulats: 69,80 €

 2. No titulats: 69,80 €
  Titulats: 69,80 €

 • Assegurança obligatòria

 1. No titulats: 1,12 €
  Titulats: 1,12 €

 2. No titulats: 1,12 €
  Titulats: 1,12 €

 • Serveis  específics i suport a l'aprenentatge

 1. No titulats: 70,00 €
  Titulats: 70,00 €

 2. No titulats: 70,00 €
  Titulats: 70,00 €

 • Serveis optatius

 1. No titulats: optatius
  Titulats: optatius

 2. No titulats: optatius
  Titulats: optatius

 • Total preu matrícula

 1. No titulats: 1.801,12 €
  Titulats: 2.465,20 €

 2. No titulats: 5.060,92 €
  Titulats: 7.028,92 €

TITULATS: El Decret de preus de la Generalitat de Catalunya estableix que s’apliqui un coeficient d’1,4 als preus per crèdit als estudiants que tinguin un títol universitari oficial de màster o més, o les condicions per obtenir-lo. Per garantir l'aplicació correcta d'aquest recàrrec, en el moment de la matrícula us demanaran una declaració responsable justificativa de la vostra formació acadèmica

 
 
Si vols fer una simulació del preu de la teva matrícula podeu consultar aquí
Més informació sobre el preu de la matrícula, increments i deduccions.
Comparteix-ho: