Universitat de Barcelona

Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Plans docents

Relació d'assignatures 2023-2024

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Àlgebra Lineal i Geometria FB 1r semestre 6
Anàlisi de Circuits Electrònics OB 1r semestre 6
Biofísica OT 2n semestre 6
Càlcul de Diverses Variables FB 1r semestre
2n semestre
6
Càlcul d'Una Variable FB 1r semestre 6
Components i Circuits Electrònics OB 2n semestre 6
Dispositius Optoelectrònics OB 2n semestre 6
Disseny Analògic Integrat OT 1r semestre 6
Disseny Digital Bàsic OB 1r semestre 6
Disseny i Modelatge en 3D OT 2n semestre 3
Disseny i Síntesi de Sistemes Digitals OB 2n semestre 6
Disseny Microelectrònic OB 1r semestre 6
Domòtica OT 1r semestre 3
Economia i Empresa FB 1r semestre 6
Eines de Disseny FB 2n semestre 6
Eines Matemàtiques per a l'Enginyeria OB 1r semestre 6
Electromagnetisme OB 2n semestre 9
Electrònica d'Alta Freqüència OB 1r semestre 6
Electrònica d'Automoció i Cotxe Elèctric OT 2n semestre 6
Electrònica de Potència i Control OB 2n semestre 6
Electrònica Física OB 2n semestre 6
Energia OT 2n semestre 6
Equacions Diferencials i Càlcul Vectorial FB 1r semestre
2n semestre
6
Física de Materials OT 2n semestre 6
Física Quàntica OB 1r semestre 6
Fonaments de Comunicacions OB 1r semestre 6
Fonaments de Laboratori FB 2n semestre 6
Fonaments d'Electromagnetisme i Òptica FB 1r semestre
2n semestre
6
Fonaments d'Ones, Fluids i Termodinàmica FB 1r semestre 6
Gènere, Ciència i Tecnologia OT 1r semestre 3
Informàtica FB 1r semestre 6
Instrumentació Electrònica OB 1r semestre 6
Instrumentació Virtual OT 2n semestre 3
Laboratori de Sistemes Electrònics I OB 1r semestre 6
Laboratori de Sistemes Electrònics II OB 2n semestre 6
Mecatrònica i Robòtica OT 1r semestre 3
Micro- i Nanotecnologia OT 1r semestre
2n semestre
6
Microcontroladors i Sistemes Empotrats OB 2n semestre 6
Pràctiques en Empresa PR 1r semestre
2n semestre
6
Processament del Senyal i de la Informació OB 2n semestre 9
Processament d'Imatge i Visió Artificial OT 2n semestre 3
Projectes OB 1r semestre 6
Sistemes Basats en Processadors OB 1r semestre 6
Sistemes de Comunicacions OB 2n semestre 6
Sistemes de Suport per a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació OT 1r semestre 3
Sistemes Digitals i Estructura de Processadors OB 1r semestre 6
Treball Final de Grau TR 1r semestre
2n semestre
12
Xarxes de Comunicacions OB 1r semestre 6
Comparteix-ho: