Personal extern

 

El personal extern és aquell grup de persones que té una vinculació amb la Universitat i que necessita accedir a la Intranet i altres serveis autenticats de la UB a través de credencials.

Per demanar l'alta d'una persona externa cal demanar l'alta de credencials emplenant un formulari.

  IMPORTANT: a causa del gran nombre de sol·licituds en la creació i renovació del personal extern col·laborador que es produeix durant els mesos de setembre i octubre més les acumulades durant el període de tancament de l'estiu, la seva tramitació es pot demorar més del que és habitual. Tot això, mai se supera el termini màxim de deu dies. Es prega que no col·lapsi el servei fent reclamacions quan no s’hagi sobrepassat el termini de deu dies hàbils des de la data de sol·licitud. Per poder resoldre totes les peticions amb la màxima celeritat i de manera ordenada, et demanem que tramiteu totes les peticions obrint un tiquet de Gestió de personal extern o col·laborador.

Les credencials caduquen a l'any (si no s'ha especificat un període més curt en fer la sol·licitud d'alta).

Un mes abans de la seva caducitat, la persona afectada rep un correu electrònic informatiu. Una vegada caducades les credencials, disposa de 2 mesos de gràcia per accedir al seu correu personal corporatiu  i altres serveis associats al Núvol UB.

El cap de departament o la unitat ha de fer una sol·licitud de renovació de les credencials.

Quan es dona d'alta una persona externa, cal triar entre 5 tipus de perfil:

  • Col·laborador: és una persona no contractada per la Universitat però que fa tasques de col·laboració amb un determinat departament/unitat.  Alguns dels serveis on li calgui accedir, poden requerir autorització addicional per part del seu responsable UB.
  • Professor Màster: és igual que un col·laborador però que, a més, pot accedir al Campus Virtual per fer avaluacions. Generalment es tracta de professorat d'altres universitats que col·laboren en algun màster de la UB.
  • Fundacions/Grup UB: és personal contractat a través de Fundacions o del Grup UB.
  • Personal de suport tècnic d'empreses: és personal d’empreses externes a la UB que han de realitzar tasques de caràcter tècnic durant un període limitat a la UB.
  • Només imprimir: personal no contractat per la UB però que té vinculació amb algun departament i que li cal poder imprimir a través del servei d'impressió de la Universitat.

Personal extern és aquella persona que col·laborarà amb la UB, normalment durant mesos i a la que li cal accedir a serveis de la Universitat. L'alta d'aquestes persones es fa a través de  petició de credencials per part de la persona responsable d'aquest personal.

Visitant és personal de curta estada a la UB. Si durant el temps que hi es, necessita credencials, les pot sol·licitar a les administracions de centre o a les biblioteques. Es tracta de credencials temporals per autenticar-se a la xarxa wifi i/o consultar els equips de les biblioteques.

Cerca:

 Si ets PAS/PDI/Personal extern:

  Portal de Gestió TIC UB (opció recomanada)
 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 
 Horari d'atenció:Tots el dies laborables
Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00

 Si ets estudiant:

 Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 93 355 60 00 

 Si ets antic alumne:

 Si ets personal jubilat: