Programa de doctorat de Medicina i Recerca Translacional

Ajuts

Ajuts per a estades de recerca a l'estranger per a fomentar la menció de Doctor Internacional durant els curs 2020-2021

Convocatòria

Formulari de sol.licitud

Termini presentació sol.licituds : del 3 de desembre de 2020 al 8 de gener de 2021.
 

Llista provisional d'admesos i exclosos a la convocatòria d'ajuts per a estades de recerca a l'estranger

Llista definitiva d'admesos i exclosos a la convocatòria d'ajuts per a estades de recerca a l'estranger

Resolució d'adjudicació d'ajuts per a estades de recerca a l'estranger

Llista de espera dels aspirants que no han obtingut ajut, ordenada per ordre de puntuació
 

Documentació a lliurar a l'Oficina d'Afers Generals els alumnes amb l'ajut concedit:

Full d'acceptació de l'ajut

Full de dades bancàries i copia d'un document que acrediti les dades bancaries.

Copia DNI

Convocatòria

Formulari de sol.licitud

Termini presentació sol.licituds: del 6 d’octubre al 3 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

Llista provisional d'admesos i exclosos a la convocatòria d'ajuts per a la finalització de la tesi doctoral

Llista definitiva d'admesos i exclosos a la convocatòria d'ajuts per a la finalització de la tesi doctoral

Resolució d'adjudicació d'ajuts per a la finalització de la tesi doctoral

Llista de espera per ordre de puntuació
 

Documentació a lliurar a l'Oficina d'Afers Generals els alumnes amb l'ajut concedit:

Full d'acceptació de l'ajut

Full de dades bancàries i copia d'un document que acrediti les dades bancaries.

Copia DNI