Pràctiques extracurriculars

La UB ofereix als seus i les seves estudiants la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses i institucions, o bé d’aprofundiment en la formació pràctica dels estudis per propi interès i sota la supervisió que la facultat estableixi, mitjançant els convenis de cooperació educativa.

 

Per tal de tenir accés i conèixer les ofertes de pràctiques que es troben a l’abast, l’alumne/a ha de donar-se d’alta a l’aplicació informàtica de la UB (GIPE). Aquesta és la pàgina de Feina UB on es posen a disposició dels/de les estudiants:

 • Ofertes de pràctiques mitjançant els convenis de cooperació educativa

 • Qualsevol altre tipus d’oferta de treball i d’inserció laboral

 

Característiques dels convenis de cooperació educativa

 • Són convenis de caràcter no curricular, sense reconeixement acadèmic

 • La relació entre l’estudiant i l’empresa és estrictament acadèmica, no laboral

 • Es pot realitzar un màxim de 750 hores per curs acadèmic, i 5/6 hores diàries aproximadament

 • L’estudiant pot rebre retribució econòmica per part de l’empresa o institució.

 • Tot l’alumnat té cobertura amb l’assegurança escolar obligatòria inclosa a la matrícula, llevat dels de les alumnes majors de 28 anys, que hauran de fer efectiu el pagament de l’assegurança voluntària.

 

Requisits per a realitzar convenis de cooperació educativa:

 • Estar matriculat/ada en el curs vigent.

 • Tenir el 50% dels crèdits del Grau assolits.

 • La data de finalització dels convenis no pot ultrapassar, aproximadament, el 15 de setembre, moment en què comença el curs següent.

 • En el cas d’alumnes matriculats/ades a l’assignatura de Pràctiques en Centres, en cap cas podrà realitzar-se un conveni de cooperació educativa simultàniament en el mateix període de temps, fins que no finalitzin les pràctiques obligatòries.

 • Per tal que els tràmits administratius entre el centre o institució i la Facultat puguin dur-se amb el temps suficient, cal que la proposta del Conveni de pràctiques de cooperació educativa sigui formalitzada a la Secretaria, com a mínim, entre 10 i 15 dies abans del seu començament.

 • La Facultat, d’acord amb el Consell d’Estudis 4/2003 de 30 de juny, designarà professors/ores tutors/ores per a cada alumne/a.

 

Per a més informació contacteu amb la Secretaria al telèfon 933 125 009 o mitjançant el correu electrònic.

Comparteix-ho: