Segona pregunta de la RodaGimcana

2. De les criatures, com aquestes que us miren, sovint es diu que són innocents i ingènues. La paraula ingenu prové del llatí ingenuus. Sabeu què significava a l’antiga Roma?

A. Nascut lliure.

B. Nascut net.

C. Nascut enginyós.

Pista: als diccionaris sovint hi ha més informació de la que ens pensem!

La resposta correcta és la A!

A l’Imperi Romà els ingenuus eren les persones nascudes lliures i que mai havien sigut esclaves. El terme venia a dir ‘pur de naixement’, i d’aquesta puresa es va passar al sentit d’innocència i candidesa, sense maldat, que tenen els ingenus actuals. Si us diuen ingenus, doncs, no us ho prengueu malament i penseu en el que volia dir abans: lliures!

Comments are closed.