en directe

Simposio internacional "Aprender a ser docente en un mundo en cambio" (1r : 2013)

11 vídeos
Segueix Segueix i comparteix

Aquest simposi parteix de la necessitat d'indagar sobre un conjunt de preguntes que emergeixen de l'investigació realitzada sobre i amb el professorat.

Com s'apren a ser docent en un món complex i canviant com l'actual?

Com constitueix el professorat la seva identitat professional i es va convertint en el tipus de docent que li agradaria arribar a ser?

Com influeixen la formació inicial i permanent, el context de treball, les polítiques educatives i l'entorn social en la forma de ser docent?

Per explorar aquestes qüestions, trobar algunes respostes i suscitar noves preguntes convidem a totes les persones interessades a presentar els seus treballs i participar en la trobada.
Les llengües del simposi seran castellà i anglès. Comptarem amb traducció simultània en les sessions plenàries.

 

Este simposio parte de la necesidad de indagar sobre un conjunto de preguntas que emergen de la investigación realizada sobre y con el profesorado.

¿Cómo se aprende a ser docente en un mundo complejo y cambiante como el actual?

¿Cómo constituye el profesorado su identidad profesional y se va convirtiendo en el tipo de docente que le gustaría llegar a ser?

¿Cómo influyen la formación inicial y permanente, el contexto de trabajo, las políticas educativas y el entorno social en la forma de ser docente?

Para explorar estas cuestiones, encontrar algunas respuestas y suscitar nuevas preguntas invitamos a todas las personas interesadas a presentar sus trabajos y participar en el encuentro.
Las lenguas del simposio serán castellano e inglés. Contaremos con traducción simultánea en las sesiones plenarias.


Podreu trobar més informació:

http://som.esbrina.eu/aprender/