El projecte

El Projecte

El campus de l’Alimentació de Torribera és un projecte de la Universitat de Barcelona encaminat a potenciar un sector emergent com és l’àmbit de l’alimentació, per al qual la Universitat disposa de reconeguda activitat acadèmica, científica, assistencial i de relació amb els sectors productius i les institucions.

La Universitat de Barcelona es planteja el projecte des d’una doble vessant. D’una banda, amplia la presència a l’àrea metropolitana aprofitant l’acord amb la Diputació de Barcelona, propietària d’alguns dels terrenys en què la UB desenvolupa de manera sectorial activitats acadèmiques: el recinte de Mundet (Psicologia, Pedagogia i Ciències de l’Educació), el recinte de la Maternitat, el recinte de l’Escola Industrial i, en aquest cas, el recinte de Torribera. D’altra banda, desenvolupa a llarg termini entorns o campus universitaris específics, sectorials i altament especialitzats en col·laboració amb altres actors.

 

El campus de l’Alimentació de Torribera es considera un nucli d’activitat acadèmica i de relació amb la societat en el camp de les ciències dels aliments, la nutrició, la dietètica i la cultura de l’alimentació i la gastronomia. Es complementa amb les activitats pròpies relacionals del conjunt de les facultats, en especial la Facultat de Farmàcia, responsable dels ensenyaments de grau de Nutrició Humana i Dietètica i de Ciència i Tecnologia dels Aliments. No obstant això, de manera transversal també hi participa bona part de les facultats, de les quals destaquen, en nutrició, la Facultat de Medicina; en dietètica, l’Escola Universitària d’Infermeria; en ciència dels aliments i nutrició, la Facultat de Biologia; en ciència i tecnologia dels aliments, la Facultat de Química; en l’àmbit de la cultura de l’alimentació i gastronòmica, la Facultat de Geografia i Història i l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme (centre adscrit de la UB); en l’àmbit del comportament alimentari, la Facultat de Psicologia, i en l’organització i la gestió d’empreses alimentàries, la Facultat d’Economia i Empresa.

 

El model docent dels ensenyaments que s’imparteixen al campus és intensivament pràctic i completament coordinat amb els àmbits d’aplicació. S’aprofundeix, doncs, en l’obtenció de coneixements i competències que afavoreixin l’ocupabilitat. És en aquest sentit que es dóna molta importància al conjunt d’activitats formals i informals que es promouen des del campus, que proporcionen saber i valors. A més, amb la finalitat de potenciar la formació pràctica, s’ha desenvolupat un programa de qualitat relacionat amb l’edifici de laboratoris docents, de 3.460 m², en què els estudiants disposen d’un conjunt de laboratoris i tècniques pràctiques relacionades amb els seus ensenyaments i distribuïdes en una seqüència d’espais equipats. Aquesta formació es complementa amb les pràctiques externes, en què participen un conjunt d’institucions, hospitals, empreses, centres i laboratoris que han establert conveni amb la UB a través de la Facultat de Farmàcia responsable dels ensenyaments. L’oferta oficial de graus es complementa amb l’oferta de màsters, coordinats per les facultats de Farmàcia i Geografia i Història, amb diferents graus vinculats amb el campus i en cooperació amb altres institucions universitàries (Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili) o agències públiques (Agència Catalana de Seguretat Alimentària). A més, l’oferta docent es complementa amb cursos de postgrau, coordinats per l’IL3-UB, i amb cursos d’extensió universitària. En el futur, ha de ser especialment important la relació d’aquest campus de la UB amb la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, especialment en temes de formació professional superior (FPII), en els cursos de la Universitat de l’Experiència i en l’organització d’Els Juliols de la UB.

 

La recerca en el camp dels aliments que es desenvolupa al campus de l’Alimentació de Torribera està ubicada a l’edifici de recerca (Gaudí) i la duen a terme un conjunt d’investigadors i professors que integren diversos grups de recerca de les facultats que participen en els ensenyaments indicats. La coordinació amb la resta d’activitat científica sectorial de la UB té lloc mitjançant l’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA) de la Universitat de Barcelona, sota el control del Vicerectorat de Recerca. El caràcter multidisciplinari dels grups de recerca implicats en la recerca al campus, tant de manera global com a través d’algun dels seus membres, adscrits als espais del campus, és un dels valors afegits del campus i estarà acompanyat i potenciat per la mateixa secretaria de l’INSA. El doctorat relacionat amb la recerca duta a terme des dels laboratoris o espais del campus està coordinada des de l’Escola de Doctorat de la UB.

 

Pel que fa a la tercera missió universitària del campus, relacionada amb la transferència de coneixement i tecnologia, la promoció de la innovació (empresarial i social) i les activitats lligades a la responsabilitat social universitària, en els propers mesos es preveu organitzar activitats per obrir i donar a conèixer les possibilitats de col·laboracions des del campus, des de les activitats INSA, des de la mateixa activitat de la Fundació Bosch i Gimpera i, en un futur, desenvolupant altres mecanismes d’interacció o d’aliança estratègica amb la Xarxa de Referència en Tecnologia dels Aliments (XaRTA) de la Generalitat de Catalunya.

 

El programa sectorial d’alimentació relacionat amb el campus de l’Alimentació de Torribera es basa, en una primera instància, en l’àmbit de la salut i en els subsectors farmacèutic i sanitari, en què es desenvolupa un conjunt de relacions amb hospitals i empreses. En aquest entorn és més important la coordinació amb les facultats de Medicina i Farmàcia en l’àmbit de la UB; amb BioCAT, com a sistema, i amb el Departament de Salut (Agència de Salut Pública). El segon sector és l’agroalimentari, relacionat i alineat amb les directrius del Pla estratègic de recerca, innovació i transferència agroalimentària de Catalunya per al període 2012-2016 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

 

Paral·lelament, una de les prioritats del campus de l’Alimentació de Torribera està relacionada amb els aspectes culturals i socials de l’alimentació, en què la nutrició es relaciona amb les polítiques socials. És en aquest sentit que en espais del campus s’hi han ubicat unitats de la UB com ara l’Observatori de l’Alimentació (ODELA) i la Càtedra Sent Soví, fruit d’un acord entre la UB i la Fundació Institut Català de Cuina, i es desenvolupen activitats coordinades per la Facultat de Geografia i Història en el marc del Grup d’Estudis Alimentaris i l’Observatori Permanent de Comportaments Alimentaris. El paper actual de la immigració en relació amb l’alimentació és un tema transversal amb una important repercussió econòmica, social i de salut en què ens locals com ara la ciutat de Santa Coloma de Gramenet i les de l’àrea metropolitana prioritzen en els seus programes i en què el campus de l’Alimentació de Torribera vol incidir especialment. Finalment, el campus de l’Alimentació de Torribera forma part, com a entitat associada, de l’agregació que conforma el campus d’excel·lència internacional HUBc, un projecte que lidera la Universitat de Barcelona i que uneix tot el potencial de facultats, hospitals, instituts i entitats privades relacionades amb la salut de les persones al voltant de l’oferta de la Universitat. És en aquest camp de l’alimentació i la salut que el campus de l’Alimentació de Torribera aporta voluntat de cooperació amb el HUBc.

 

  • © Universitat de Barcelona
  • Campus de l’Alimentació de Torribera
  • 934 031 980
  • Contacte