Recinte de Torribera

recinte Torribera

El recinte de Torribera és un terreny propietat de la Diputació de Barcelona, d’una extensió de 34 hectàrees, situat al nord de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet i a la falda de la Serralada de Marina. És al costat de la Torre Pallaresa, i en línia recta s’uneix al campus biomèdic de la Universitat Autònoma de Barcelona i a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, tot passant per l’històric monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Els terrenys van ser adquirits el 1916 per la Mancomunitat de Catalunya, presidida per Prat de la Riba, per ubicar-hi un conjunt d’edificis destinats a les malalties mentals. Es troba a la vall Carcerenya (Gramenet) i rep el nom de masia de Torribera, documentada des del segle XVIII. El projecte social i arquitectònic del 1917, desenvolupat pels arquitectes Rafael Masó i Josep Maria Pericàs, s’inscriu en els valors conceptuals del noucentisme català. L’orientació del recinte, de cara a migdia, amb una bona il·luminació del sol i protegit per la Serralada que el resguarda dels vents, ofereix una qualitat de vida immillorable. Pel que fa al nom de Torribera, cal dir que l’any 1238 ja n’hi ha la primera notícia i que la part central de l’edifici data del segle XV. Més endavant fou batejat amb el nom de la propietat Torre Ribera, com a conseqüència del nom del propietari, Joan Ribera (1566). Posteriorment, a partir del 1617, fou propietat del monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Durant la desamortització, l’any 1822, passà a mans privades.

Actualment, al recinte de Torribera de la Diputació de Barcelona hi ha les entitats i institucions assistencials i educatives següents:

 

 • Centres Assistencials i Docents Dr. Emili Mira i López

  L’any 1926 la Diputació de Barcelona autoritzà les obres, que s’inauguraren l’octubre del 1930 amb noranta malalts crònics de Sant Boi. Les obres d’ampliació continuaren amb un pla de pavellons fins a l’any 1962. El 1972 La Masia es tancà a usos assistencials, i del 1983 al 1993 l’Escola Gimbernat d’Infermeria i Fisioteràpia hi féu estudis. L’any 1992 s’incorporà a l’oferta formativa l’Escola Dr. Emili Mira i Lòpez, i dos anys més tard, el 1994, inicià l’atenció sociosanitària en el marc del Servei Català de la Salut. El 16 de juny del 2003, els centres assistencials de Torribera canviaren de nom a Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López. Finalment, el 22 de desembre del 2009 el Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya aprovà el traspàs dels Centres Assistencials de la Diputació de Barcelona a la Generalitat de Catalunya, i se signà un conveni entre el Servei Català de la Salut, la Diputació i el Parc de Salut Mar.

   

  La clínica mental inaugurada l’any 1930 passà a anomenar-se Centre Assistencial Torribera (1997) i, posteriorment, Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López (2003). El Dr. Emili Mira (1896-1964) es féu càrrec dels serveis psiquiàtrics de l’exèrcit republicà (1938).

   

  R. Sagués, R. Pérez Simó, J. M. Claperols i S. Martínez Palou, Setanta-cinc anys d’assistència psiquiàtrica: de clínica mental a Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López. Diputació de Barcelona: 2005.

 • el projecte

  La Universitat de Barcelona al recinte de Torribera

  Etapa inicial (1996-2007)

  La Universitat de Barcelona és present al recinte de Torribera des de l’any 1996 amb la ubicació del Centre d’Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica (CESNID), que oferia la diplomatura de Dietètica i Nutrició Humana a l’edifici de La Masia. El conveni va ser signat amb data de 29 de setembre de 1995 amb la Fundació Bosch i Gimpera, i amb la posterior addenda de 31 de maig de 2001. La Masia va ser restaurada l’any 2000 per l’arquitecta de la Diputació de Barcelona Sílvia Martínez Palou.

   

  Les tres institucions promotores del projecte (la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Universitat de Barcelona) van crear el 18 de febrer del 2007 l’Oficina Promotora del campus de l’Alimentació de Torribera (OPCAT), amb la finalitat de coordinar el desenvolupament del projecte.

   

  Etapa d’obres (2008-2010)

  El 25 d’abril del 2007 se signà el conveni entre la Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona, que actualitzava antics acords i ampliava l’àmbit d’actuacions a tres pavellons amb un total de 7.322 m² i un hivernacle de 1.400 m² amb un usdefruit de setanta-cinc anys. A més, es concretava la utilització de l’edifici La Masia, d’una superfície de 1.400 m², i el compromís de redactar un pla especial del recinte de Torribera que incorporés la possibilitat d’edificis nous fins a un sostre de 40.000 m².

   

  A final de maig del 2010, finalitzà la remodelació dels tres pavellons (edificis Verdaguer, de 2.200 m²; Gaudí, de 2.178 m², i Marina, de 3.468 m²), que s’afegeixen al campus de l’Alimentació de la UB, que ja disposava de l’edifici La Masia. La inauguració va tenir lloc amb motiu de la presentació dels nous ensenyaments de grau el curs 2010-2011.

   

  Etapa d’inici del nous ensenyaments de grau adscrits a la Facultat de Farmàcia (2010-2012)

  Coincidint amb el curs 2010-2011, s’inicià la docència dels dos graus adscrits a la Facultat de Farmàcia i impartits al campus de Torribera: Nutrició Humana i Dietètica i Ciència i Tecnologia dels Aliments. Iniciaren les activitats acadèmiques al nou campus uns 300 estudiants de grau. En el curs 2012-2013 —tercer any en què s’imparteixen aquests estudis—, ja són 500 estudiants els que, juntament amb el professorat ubicat als despatxos de l’edifici docent i d’atenció a l’estudiant (Verdaguer), el personal d’administració i serveis, i els grups de recerca ubicats als nous laboratoris de l’edifici de recerca (Gaudí), conformen la nova comunitat universitària del campus de l’Alimentació de Torribera.

   

 • recinte torribera

  Escola de Restauració- Grameimpuls

  Inaugurat el 15 de juliol de 2017, el nou edifici de l'Escola de Restauració de Santa Coloma amb 1.400 m2 d’instal•lacions distribuïts en diferents espais i usos, triplica l’espai de l’antiga escola de l’avinguda de la Primavera. La nova ERESC disposa de restaurant, sala per a l’especialitat de sommelieria, dues sales per a classes teòriques, dues cuines —una d’elles per a les demostracions o show cooking— , una sala de cafeteria bar i un hort propi com a novetat principal. Al soterrani, de 325 m2, hi ha els magatzems i les càmeres frigorífiques. ubicada al recentment rehabilitat pavelló Canigó al Recinte Torribera. El nou equipament està destinat a la formació de professionals de la cuina i de la restauració; el centre també oferirà reciclatge per a professionals de la cuina, formació amb cursos diversos per a les persones aficionades a la gastronomia i casals d’estiu per a infants.
 • recinte torribera

  La Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)

  Des que es va crear el 1972 com a universitat no presencial, la UNED s’estén per tot el territori espanyol a través de centres associats. A Catalunya n’hi ha quatre centres associats, i des del 2 de juliol del 2012 disposa d’una una seu social central a Barcelona (Nou Barris). El centre associat de la UNED de Terrassa té un conjunt d’extensions entre les quals destaca la de Santa Coloma de Gramenet, ubicada a l’edifici La Torre, al recinte de Torribera. Les titulacions d’aquesta extensió són principalment els graus d’Educació Social, Psicologia, Antropologia Social i Cultural, Dret, Treball Social i idiomes moderns.

 • estructura del campus

  Complex Esportiu de Torribera

  El Complex Esportiu és una organització de gestió de les instal·lacions esportives de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a Torribera.

   

  Disposa de piscina, pistes esportives (tennis, futbol sala, frontó...), una cafeteria i el restaurant El racó de Torribera.

 • model organitzatiu

  Ecometròpoli (centre d’educació ambiental de Santa Coloma de Gramenet)

  Ecometròpoli és un espai dedicat a compartir coneixements, a fomentar els valors relacionats amb la cura de la natura i la sostenibilitat urbana, i a difondre la sostenibilitat de l’ecosistema del parc natural de la Serralada de Marina. El promou l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, està ubicat al pavelló Montserrat i disposa de 1.000 m² aproximadament.

 • campus universitari de Santa Coloma

  Parc de la Serralada de Marina

  El Parc de la Serralada de Marina, situat entre les comarques del Barcelonès i el Maresme, es va crear l’any 1997 i posteriorment, el 2002, se’n va aprovar el primer Pla especial. La gestió de l’espai és a càrrec d’un consorci format per ajuntaments de diversos municipis del Barcelonès Nord i la Diputació de Barcelona, i des del 2007 també per la Generalitat de Catalunya. Té una extensió de 2.086 hectàrees que connecten en sentit sud-nord la Serralada Litoral Catalana i el Parc Natural de Collserola. En aquesta zona hi ha tres dels municipis amb més densitat de població: Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Sant Adrià de Besòs, juntament amb Tiana i Montgat, al nord.

 

 • © Universitat de Barcelona
 • Campus de l’Alimentació de Torribera
 • 934 031 980
 • Contacte