0 Zero

Ens trobem amb un dèficit en el procés de constitució del treball artístic de l'alumne en el marc actual de les tecnologies de l'informació i el coneixement. Aquest dèficit ve donat perquè el marc acadèmic actual no contempla la fase final d'introducció de l'obra dins del circuit digital global. Implementar aquest procés en la pràctica docent habitual, implicaria la posada en circulació del treball dels alumnes a través de la xarxa, la gestió i l'aprenentatge sobre la documentació fotogràfica del seu treball (plantejar en obert l'articulació del relat de l'artista), i la seva posada en crisi a través de la interlocució de diversos actors fora de l'aula.

D'aquesta manera, l'objectiu és crear una plataforma Web que serveixi com un portal viu, el qual reculli els projectes dels alumnes. Amb la finalitat de crear sinergies en l'àmbit local (dins de la mateixa facultat) així com, a escala internacional. El projecte aspira a oferir a l'estudiant un major grau de coneixement i d'experiència sobre el mitjà i el llenguatge que configura la incipient producció artística contemporània a la xarxa. No es tracta de modificar els continguts de les assignatures, sinó d'actualitzar-les i indexar-les al flux informacional. A través de la xarxa, assistim a temps real al desplegament estètic i narratiu de l'art. Pensem que no podem (estudiants i docents) continuar treballant com a mers espectadors d'aquest procés en marxa. Està a la nostra mà prendre-li el pols al present. En aquest sentit, el projecte desitja posicionar a l'alumne i a la Facultat de Belles Arts, com un agent actiu en aquest procés viu i en plena construcció.

Per altra part, detectem que la forma en com es despleguen els plans curriculars de la Facultat mostra algunes dificultats en el transvasament d'informació entre assignatures. Pensem que, la proposta també suma esforços a fer transparent els diversos processos de treball que es donen entre companys. En aquest sentit, apostem per la transversalitat de coneixements entre disciplines. A més, el projecte posseeix una voluntat germinal, la idea és anar traçant ponts que serveixin d'enllaç amb altres Facultats, amb la intenció que els estudiants i els docents comparteixin a temps real les seves pràctiques. Aquest fet no és anecdòtic, altrament conté en el seu nucli un canvi de paradigma: la possibilitat de construir el relat de l'art més enllà dels límits psicogeogràfics de les aules.

Operativament, la idea és que l'espai Web funcioni sota l'administració conjunta de l'alumnat i del professorat. Pautant una sèrie de paràmetres, com ara que cada alumne tan sols pugui realitzar una publicació per cada assignatura que cursa. Cada publicació hauria de contenir el títol de l'assignatura on s'emmarca el treball publicat, així com, el nom del professor o el tutor responsable de l'assignatura.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Fomentar metodologies de treball que s’articulin en base a processos de coneixement col·lectiu i col·laboratiu.

2. Fomentar un espai de comunicació entre els professors, els alumnes, les diverses sensibilitats artístiques i el món.

3. Estimular què l'alumne sigui un agent proactiu en la construcció del relat de l'art a l'era de la informació i el coneixement.

4. Aprendre com i què es documenta del treball artístic, on i com circula el treball, i conèixer, la importància de crear comunitats digitals de sentit per a la retroalimentació en el desenvolupament de l'alumne.

Codi del projecte: 
2020PID-UB/026
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Jose Ricardo Trigo Jimenez
Participants: 
Eloi Puig, Nuria Gual Sole, Luz Broto, Xavier Ristol, Lua Coderch, Montse Carreño
Ensenyament/s: 
Grau Belles Arts
Assignatures implicades: 
Laboratori de Pintura - 363361 Treball Final de Grau - 363817 Expansions de l’art - 363429 Projectes de creació artística-363359 Laboratori de Gravat i impresió - 363363 Art, Tecnologia i Impressió - 363454 Taller de Creació 1-363366