Aprenentatge i joc a Ciències de la Salut

Aquest projecte neix per tal d’introduir elements motivadors a les matèries de Bioquímica i Biofísica, Biologia Molecular i Teràpia Gènica, impartides en l’àmbit de Ciències de la Salut al nostre Departament. Durant el passat curs, responent al Projecte RIMDA al Campus de Bellvitge, es va introduir la gamificació com experiència docent a l’assignatura de Bioquímica i Biofísica de primer de Podologia, obtenint resultats engrescadors i determinant la importància d’implementar elements de gamificació a diferents àmbits de la nostra docència. Gamificar l’aprenentatge permet motivar i facilitar l’adquisició de coneixements, procediments i habilitats de forma divertida a la vegada que es fomenta el treball en equip i es disminueix l’estrès. Aquesta metodologia requereix d’un bon disseny de les experiències d’aprenentatge amb la introducció d’elements propis del joc. Amb aquesta proposta pretenem afavorir l’aprenentatge en equip afavorint l’intercanvi de coneixements entre estudiants que tenen diferents “backgrounds” i facilitant, per l’experiència pròpia del joc, la consecució dels objectius de la matèria.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'objectiu principal és que els alumnes aprenguin d’una forma divertida i motivadora, triant aquells elements docents que permetin introduir aquesta metodologia de forma gradual a les diferents assignatures i tant a la docència teòrica com als seminaris i les pràctiques.

Els objectius específics del projecte són:

• Desenvolupar una sèrie d’activitats en format joc de proves que permetin als estudiants assolir i aplicar els coneixements del bloc de Biologia Molecular.

• Generar proves de coneixements basades en mapes conceptuals, donant peces per endreçar en un esquema de nucli i citoplasma cel·lular.

• Generar proves manuals basades en plastilina i fils de colors per tal de simular l'estructura del DNA on han d’identificar la localització del gen.

• Generar proves d’enginy per desxifrar el codi genètic per tal d’obtenir, combinant els diferents elements, un producte funcional.

• Fomentar el treball de grup. La informació estarà repartida entre els diferents components en format “puzle” de forma que han de compartir la informació per tal d’arribar a la solució.

• Preparar un concurs per fer a l’aula basat en conceptes clau del bloc de transport a través de membranes i altres temàtiques, inclosa la Fisiologia humana.

• Escenificar els fluxos iònics que tenen lloc durant un potencial d’acció (bloc d’electrofisiologia)

• Introduir una activitat d’escenificació, amb rols professionals reals que interactuin de la part més tècnica a la més sanitària (per exemple, idear una nova activitat per a una pràctica o seminari de biofísica i/o bioquímica de Podologia, inspirada en la dels rols que es realitza en el projecte d’innovació docent a l’assignatura d’instrumentació biomèdica relacionada amb la protecció radiològica. 

• Fer servir Kahoot o Socrative com a eina de repàs els dies previs a les proves parcials i també com activitat autoavaluativa dels continguts assajats en aquest mateix projecte des d’altres aproximacions.

Codi del projecte: 
2020PID-UB/030
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
ANNA MANZANO CUESTA
Participants: 
Anna Vidal Alabró, Helga Simon Molas, Cristina Sánchez de Diego, Carolina Isabel Pimenta, Ana Mª Cosialls Castel, Josefa Giménez-Bonafé, Beatriz Barroso Indiano, Àurea Navarro Sabaté, Joan Sala Gaston, Arturo Martínez Martínez, Ismael Sánchez Vera, Ester González Sánchez
Jesus García Cano
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Podologia
Medicina
Ciencies Biomèdiques
Odontologia
Assignatures implicades: 
Bioquímica i Biofísica, Bioquímica, Metabolisme, Bioquímica i Biologia Molecular, Terapia Gènica i Molecular, Bioquímica i Biofísica de Sistemes, Fisiologia, Instrumentació Biomèdica