Construcció de xarxes bibliomètriques per al desenvolupament de seminaris aplicats a l'estudi de Microbiologia a Podologia

Incentivar la recerca a l'estudiant a través de la construcció de xarxes bibliomètriques, anàlisi i interpretació de dades i informació resultant de les cerques de fonts científiques i bases de dades com SCOPUS , Web Of Science i PUBMED, a través de paraules clau o keywords relacionades amb les temàtiques a estudiar de la matèria. Això es farà aplicant eines Tics, com el programari bibliomètric: VOSVIEWER, que permetrà focalitzar i analitzar progressos o tendències en temes relacionats amb la Microbiologia a l'àrea de Podologia de forma eficient, ràpida i senzilla. Això podrà ser avaluat en activitats com ara seminaris o desenvolupament d'introduccions de temes assignats pel docent.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Construir, analitzar i visualitzar xarxes bibliomètriques de les cerques en fonts científiques a través de paraules clau o keywords mitjançant eines virtuals, que condueixin a una revisió bibliogràfica eficient.
2. Fer anàlisis temporals (anys) que permetran conèixer l'evolució i les tendències en les investigacions realitzades en una temàtica.
3. Processar els continguts de les cerques mitjançant l'ús d'un gestor bibliogràfic com Mendeley i el programari VOSVIEWER, per mostrar com es pot fer l'anàlisi bibliomètrica mitjançant l'ús de mapes d'associació.
4. Desenvolupar seminaris o presentacions curtes, en què als estudiants se'ls assignarà un tema específic. Els estudiants podran incorporar la investigació de continguts a través de cerques de la informació d'articles a bases de dades com SCOPUS, Web Of Science i PUBMED, la qual cosa serà molt útil per filtrar continguts i apropar-se a la literatura científica.

La utilització de les bases de dades permetrà l'alimentació de cerca d'antecedents d'un tema específic i la documentació amb qualitat acadèmica. Addicionalment, l'ús d'eines com el programari VOSVIEWER ajudarà i facilitarà l'enfocament directe per construir l'estat de l'art del tema assignat a l'estudiant, aconseguint mitjançant paraules clau o keywords la seva creació i contextualització.

Codi del projecte: 
2022PMD-UB/002
Convocatòria: 
Projectes de Millora Docent (PMD)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Paula Andrea Espinal Marín
Participants: 
Ester Fusté Domínguez
Enric Limón Cáceres
Teresa Vinuesa Aumedes
Josep Maria Sierra Ortigosa
Guadalupe Jiménez Galisteo
Marta Jorba Pedrosa
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Podologia
Assignatures implicades: 
Microbiologia i Inmunologia