Estratègies en la construcció del Relat per a l'estudiant de Taller de Creació III i Treball Final de Grau en Belles Arts

Interaccions, en forma de seminaris i workshops, entre professors de Belles Arts i creadors d’altres àmbits: escriptors, cineastes, dissenyadors d’espais expositius, coreògrafs, etc. de reconeguda trajectòria professional, amb l'objectiu de dotar d'eines a l'estudiant relatives a fomentar la gestió, construcció i projecció del relat artístic personal. Finalment, aquestes intervencions estan orientades a assolir una òptima elaboració del Treball Final de Grau. 

Visibilitzar i estructurar les estratègies pròpies de la literatura i el cinema per aplicar a la creació artística. Constituint sinèrgies pròpies d’una part de les produccions artístiques contemporànies i que no tenen encaix dintre de l’ensenyament a la nostra Universitat.

Construir de forma col·laborativa i crítica entre el professorat participant i els col·laboradors externs una perspectiva sobre l’elaboració del relat coherent dels projecte artístic dels estudiants, i les seves implicacions pedagògiques per a introduir-les a la Facultat com una possible nova assignatura en el disseny del nou Pla d’Estudis.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1.Millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat.

Facilitar eines a l'estudiant relatives a la gestió del relat propi, per elaborar el Treball Final de Grau en una línia interdisciplinària. Coneixements de les estratègies pròpies d’altres àmbits artístics amb els quals l’art contemporani ha anat desenvolupant sinèrgies.

Objectius concrets:  

-Entendre la importància del relat en tota obra artística.

-Aprendre a descartar obres que no contribueixen a una visualització precisa del missatge i concepte que es vol transmetre.

-Saber diferenciar quines peces s’han d’afegir i produir per a reforçar el que es vol transmetre.

-Estimular la consciència crítica del propi projecte.

 

2.Proposta vinculada tant al desenvolupament del professorat com dels estudiants.

Identificar, estructurar i visibilitzar les estratègies pròpies de la literatura i el cinema per aplicar a les arts visuals. Constituint sinèrgies pròpies d’una part de les produccions artístiques contemporànies i que no tenen encaix dintre de l’ensenyament a la nostra Facultat, en la que la producció literària no hi té lloc (tampoc a cap ensenyament de la UB) i les diferents produccions artístiques no s’interrelacionen.

Construir de forma col·laborativa i crítica entre el professorat participant i els col·laboradors externs, una perspectiva sobre l’elaboració del relat coherent dels projecte artístic dels estudiants, i les seves implicacions pedagògiques per a introduir-les a la Universitat.

Un objectiu a mitjà termini seria la implementació d’una nova assignatura en el disseny del nou Pla d’Estudis, i a llarg termini poder ofertar un curs de postgrau i/o Màster, amb participació i interrelacions entre varis ensenyaments.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/024
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Antonia Coll Florit
Participants: 
Eloi Puig Mestre
Antònia Vila
Alícia Vela
Àngels Viladomiu
Matilde Grau
Isabel Causadias Domingo,
Massimo Cova
Montserrat López Paez
Ensenyament/s: 
Ensenyament en Belles Arts
Assignatures implicades: 
Taller de creació III, Treball Final de Grau de Belles Arts