LLETRAD

Lletra de dona
Presentació: 

Grup docent creat al 2004 per desenvolupar, aplicar i millorar eines de lectura crítica des dels estudis de gènere aplicables a textos literaris i filosòfics en el marc de l’avaluació continuada, que es poden fer extensives a altres titulacions d’Humanitats, tant al grau com al màster. Té també una vessant professionalitzadora. En l’actualitat està format per PDI de tres facultats (Filologia, Filosofia, i Geografia i Història) però és potencialment ampliable pel que fa als dominis lingüístics i les facultats. Ha tingut de manera continuada projectes finançats de les convocatòries REDICE des del 2008 fins al 2013.
 

Objectius de l'activitat del grup

Desenvolupar eines relacionades amb les competències de gènere.

Desenvolupar equips docents per a la implementació de projectes i accions d'innovació.

Incentivar l'aprenentatge en entorns virtuals.

Fomentar l'aprenentatge professionalitzador.

Implementar nous instruments  d'avaluació

Proposta d'actuacions d'innovació docent previstes que se'n deriven:

Elaboració de nous projectes d'innovació docent en el marc PMID i, si escau, publicacions derivades.

Tallers interdisciplinaris per a alumnat sobre com es fa la ressenya i el comentari crítics. Aquests tallers tindran en compte el nivell formatiu (grau o màster), la tipologia de textos (narrativa, assaig, poesia, història, filosofia…) i la metodologia (quin enfocament teòric aplicar en l’anàlisi).

Creació de noves aplicacions en l’avaluació continuada de les eines desenvolupades pel GID Lletra de Dona adaptades a diferents assignatures.

Aplicació professionalitzadora: revisió amb l’alumnat, tria i publicació en web d’una selecció de ressenyes crítiques (www.ub.edu/cdona/lletradedona).

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/155
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Fargas Peñarrocha, Mariela
Membres del grup: 
Helena González Fernández
Cristina Alsina
Rodrigo Andrés
Francesco Ardolino
Elena Losada Soler
María Xesús Lama
Joana Masó
Marta Segarra
À. Lorena Fuster
Josefina Goberna Tricas
Mònica Rius Piniés
À.Lorena Fuster
Georgina González Rabassó
Cielo Zaidenwerg
Andrea Villar del Valle
Danae Fonseca Azuara
Myriam Mallart Brussosa
Juan Pedro Navarro
Sara Soler Predoctoral FPI
Arturo Corujo - Predoctoral FI
María Teresa Vera-Rojas (UIB)
Andrea Robin Ruthven (UIB)
Katarzyna Paszkiewicz (UIB)
Dolores Resano (University College Dublin)

Projecte/s del Grup

2017PID-UB/040
Coordinació: MARIA JESUS LAMA LOPEZ
Estat: Finalitzat
2017PID-UB/008
Coordinació: FARGAS PEÑARROCHA, MARIA ADELA
Estat: Finalitzat