Investigadors de la XREPP participaran en el Projecte 0

El projecte Pensiones y educación: efectos combinados sobre la distribución inter e intrageneracional de la renta ha rebut finançament des de la Fundación General CSIC i Obra Social la Caixa en el àmbit de la convocatòria Proyecto 0.  El líder del projecte serà la Dra. C. Patxot, professora titular de Teoria Econòmica de la UB-CAEPS-IEF. Hi participa la Dra. G. Souto, professora titular de Teoria Econòmica de la UAB- GEPP. L’objectiu del projecte és estudiar les transferències intergeneracionals de manera perspectiva i retrospectiva. Més informacions a http://www.youtube.com/watch?v=sxN-gPD_zdw