Subscripció al butlletí de notícies del CEEA

SOL·LICITUD DE SUBSCRIPCIÓ AL BUTLLETí DE NOTÍCIES DEL COMITÈ ÈTIC D’EXPERIMENTACIÓ ANIMAL DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (CEEA-UB)

La periodicitat d’aquest butlletí electrònic és variable i s’anirà actualitzant regularment amb notícies d’actualitat, congressos i webinars relacionades amb els aspectes ètics dels projectes de recerca amb animals o qüestions relacionades amb el benestar dels animals que el Comitè consideri del seu interès.

Així mateix us mantindrem  informats d’aquelles activitats que us puguin servir de formació continuada per al manteniment de la capacitació segons l’Ordre ECC/566/2015, de 20 de març, per la qual s’estableixen els requisits de capacitació que ha de complir el personal que manipuli animals utilitzats, criats o subministrats amb fins d’experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència.

Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals

  1. El responsable del tractament de les vostres dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona.
  2. La finalitat del tractament és dur a terme la gestió del butlletí de Notícies del Comitè Ètic d’Experimentació Animal de la Universitat de Barcelona.
  3. Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat i la limitació dels tractaments, en determinades circumstàncies.
  4. Podeu consultar la informació detallada dels tractaments esmentats a la pàgina (*).

 

La subscripció a aquest butlletí implica que he llegit i accepto la política de protecció de dades personals en els termes establerts a la pàgina (*).

(*) http://www.ub.edu/ceea/ca/dret-dinformacio-relatiu-al-tractament-dades-p...

Si desitgeu subscriure-us al butlletí electrònic de notícies del Comitè, si us plau empleneu el següent formulari. Tanmateix podeu cancel·lar la vostra subscripció en qualsevol moment.

Butlletí de notícies del CEEA

Seleccioneu el butlletí al qual voleu subscriure-us o cancel·lar-ne la vostra subscripció.