Ètica i transparència

Acord de transparència (COSCE)

Una bona part de la recerca que es du a terme a la Universitat de Barcelona té com a finalitat l’estudi de malalties que encara no tenen un tractament definitiu (p. ex. el càncer, l’Alzheimer, o d’altres malalties els tractaments de les quals necessiten millorar pel que fa als efectes secundaris).

El desenvolupament de tècniques més precises i acurades està permetent en els darrers anys, obtenir coneixements a partir de cèl·lules o cultius de teixits. La simulació per ordinadors i la supercomputació permeten obtenir informació molt valuosa i crear models. Malgrat tot, encara no és possible reproduir la complexitat dels éssers vius i tot el munt d’interaccions que es donen en el seu interior. Això fa que en alguns casos sigui inevitable l’ús d’animals.

Davant d’aquesta situació, cal plantejar-se un ús responsable i ètic dels animals. En aquesta direcció hi ha una àmplia normativa que regula els diferents aspectes sobre l’ús i la cura dels animals emprats en recerca i docència. Un dels principis bàsics en l’ús d’animals és el de les tres erres (reemplaçar, reduir i refinar). Reemplaçar és buscar alternatives que no impliquin la utilització d’animals, com ara tècniques in vitro. En un sentit més ampli, reemplaçar també és fer servir espècies animals menys sensibles al dolor i l’estrès. Reduir és fer servir el mínim nombre d’animals que permeti obtenir resultats estadísticament fiables, per tal d’evitar repeticions d’experiments. Finalment, refinar vol dir ajustar i optimitzar els protocols experimentals, el maneig i la cura dels animals per a evitar el possible patiment i l’estrès. Un altre aspecte important és la formació de les persones que participen en la recerca, docència i cura dels animals. Aquesta formació també està regulada per la normativa vigent. La Universitat de Barcelona va ser una de les primeres universitats a Catalunya en organitzar cursos propis, acreditats per la Generalitat de Catalunya, dirigits a la formació del personal.

Finalment, és important que la societat prengui consciència que en l’entorn de la salut i el benestar, tant de les persones com dels animals, encara és necessari i inevitable la utilització d’animals amb finalitats científiques o docents. Així doncs la Universitat de Barcelona considera que cal fer difusió dels resultats, del seu impacte i dels aspectes ètics que se’n deriven d’aquesta pràctica. En aquesta línia d’actuació, la Universitat de Barcelona va donar suport i es va adherir a l’Acord de transparència en experimentació animal promogut per la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) referendada amb la declaració institucional sobre l’ús d’animals d’experimentació.