Presentació de projectes per a la seva avaluació

El CEEA-UB només avalua els procediments que es duen a terme en alguna de les Unitats d'Experimentació Animal de la Universitat de Barcelona.

Perquè un projecte pugui ser avaluat pel CEEA-UB cal presentar la documentació següent:

La documentació s’ha de presentar a través de la Plataforma NorayDocs.

Trobareu tota la informació relativa a la Plataforma i al seu ús a l'apartat "Alta i ús de la Plataforma Noraydocs" en el menú principal.
 

Circuit que segueixen els projectes

 

(1) Quan un projecte es presenta a NorayDocs, la plataforma li assigna un número de registre.

(2) A continuació, l'Oficina Tècnica del CEEA fa una primera revisió, per esmenar les modificacions escaients en la documentació presentada.

(3) Tot seguit, a la sessió plenària del CEEA s’avaluen els projectes que han superat satisfactòriament la primera revisió. Com a resultat d’aquesta avaluació pot donar-se el cas que s’hagin de fer posteriors modificacions o bé que l’avaluació sigui favorable sense canvis.

(4) Tots aquells projectes que hagin estat avaluats favorablement per l'OH-CEEA-UB seran tramitats a l’Òrgan Competent (Generalitat de Catalunya).

(5) Posteriorment a la tramitació, l'Oficina Tècnica del CEEA remet a l’investigador la notificació del resultat de l'avaluació i l'informe dictamen favorable (Informe OH).

(6) Finalment, quan l'Òrgan Competent emet la seva resolució favorable el projecte queda autoritzat i l'investigador pot començar els seus experiments (tan aviat el projecte hagi estat donat d'alta a la plataforma de les Unitats d'Experimentació Animal AniBio).

 

 

Error: Call to undefined function each() a SimplenewsSpool->nextSource() (línia 273 de /www/wub/ceea/sites/all/modules/simplenews/includes/simplenews.source.inc).

Error: Call to undefined function each() a SimplenewsSpool->nextSource() (línia 273 de /www/wub/ceea/sites/all/modules/simplenews/includes/simplenews.source.inc).