Agenda de reunions plenàries CEEA-UB

AGENDA DE REUNIONS PLENÀRIES CEEA-UB 2023

El Comitè Ètic d’Experimentació Animal es reuneix cada quinze dies per avaluar els projectes i procediments.

Les reunions plenàries planificades per enguany són: