Pròrroga de projectes

Sol·licitud de pròrroga de projectes

Els projectes d’experimentació animal s’autoritzen per dur-los a terme en un període de temps determinat (normalment 5 anys de vigència). Si s’apropa la data de venciment de l’autorització i necessiteu ampliar aquest termini per finalitzar el projecte, es pot sol·licitar una pròrroga, que tindrà una durada màxima de cinc anys.

Tingueu present que aquest tràmit cal realitzar-lo abans de la data d'acabament de l'autorització del projecte o de la validesa de la comunicació.

Per sol·licitar la pròrroga d’un projecte haureu d’emplenar aquesta sol·licitud i presentar-la a través de la Plataforma NorayDocs a l'Oficina Tècnica del CEEA, per tal que la gestionin, com a mínim 15 dies abans de la data de venciment de l’autorització.