Obtenció d'òrgans i teixits

D’acord amb l’art. 3 del Reial Decret Reial 53/2013, d’1 de febrer, pel qual s’estableixen les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència, no es considera procediment l’eutanàsia dels animals quan es practica amb l’únic fi d’utilitzar-ne els òrgans o teixits.

En aquests casos cal presentar a través de la Plataforma NorayDocs el formulari per a l'obtenció d'òrgans i teixits per a portar-ne un control intern i donar-los d’alta.