Plataforma Noraydocs: Com donar-se d'alta i ús

La nova eina informàtica modernitza i redefineix les sol·licituds de les prestacions que el Comitè Ètic d’Experimentació Animal (CEEA) ofereix als seus usuaris per fer-les més eficients.

Així mateix, agilitza la presentació dels projectes i procediments per ser avaluats per aquest Comitè en qualitat d’Òrgan Habilitat des de la seva sol·licitud fins a la seva aprovació final i d’altres tràmits que permetin millorar la comunicació entre els usuaris i el Comitè, alhora que garanteix la total transparència i confidencialitat.

La plataforma NorayDocs va posar-se en marxa l'abril del 2021 per a la presentació dels projectes i procediments, i en aquest temps s’ha anat consolidant com el canal de comunicació entre els investigadors i l’Oficina Tècnica del CEEA.

En la següent guia (català / castellanotrobareu tota la informació necessària per a la correcta utilització de la plataforma NorayDocs.

Al seu temps podeu consultar aquests petits vídeos explicatius que recullen les funcionalitats del software i us permetran renovar els coneixements de la plataforma i resoldre de manera autònoma els vostres dubtes.

- Vídeo: Com afegir notes al coordinador?

- Vídeo: Com veure detalls i estat dels projectes?

- Vídeo: Com crear un nou projecte?

Un dels principals avantatges de NorayDocs és que permet notificar de manera immediata el progrés del projecte així com les actualitzacions dels canvis d’estat als investigadors per correu electrònic.

També es poden presentar a través de la plataforma Noraydocs altres sol·licituds com serien:  

  • Modificacions de projectes i/o procediments ja autoritzats.
  • Estudis de benestar de línies d’animals genèticament alterats.
  • Formularis per a l’obtenció d’òrgans i teixits.
  • Sol·licituds d’informes per a projectes de recerca, amb i sense projecte autoritzat.

Per donar-se d’alta a l’aplicació NorayDocs haureu d’emplenar el formulari d'alta amb les vostres dades i enviar-lo per correu electrònic a Suport als comitès de recerca per tal que us facin arribar les credencials d’accés.