Sol·licitud d'informes per projectes de recerca

Per sol·licitar un projecte de recerca on s’utilitzen animals d’experimentació acostuma a ser necessari aportar un informe no vinculant emès pel Comitè Ètic d’Experimentació Animal.

El CEEA-UB elabora informes per projectes de recerca associats a un projecte autoritzat com també informes per projectes de recerca que no disposin d’un projecte autoritzat.

En aquest darrer cas caldrà que presenteu la memòria del projecte i procediment/s corresponents tan aviat us hagin concedit el vostre projecte de recerca.

​Així doncs:

Una vegada emplenat el formulari corresponent, heu de presentar-lo a a través de la Plataforma NorayDocs.