Puntuació 

Malgrat que no es recomana que s’incloguin abreviatures dins un text, en cas que n’hi hagi, s’han de mantenir els signes de puntuació que regeixen per als textos.

Exemple correcte Si trobo el núm. de tel., li faré un truc quan arribi.

Exemple correcte Hi ha un saldo de 300 euros, f/v.


Quan s’utilitza el punt per abreujar, i aquest coincideix amb el final d’una frase, només es manté el punt de fi d’oració.

Exemple correcte Hi fa constar l’editor del text, el traductor, l’autor del pròleg o de la il·lustració, etc. El nom i el cognom s’escriuen en aquest mateix ordre.

Exemple correcte El manuscrit no pot superar les 300 p. Altrament, quedarà fora de concurs.


De la mateixa manera, se suprimeix el punt que marca una abreviatura si va seguit de punts suspensius.

Exemple correcte És convenient que signeu vosaltres mateixos les resolucions. Eviteu, doncs, les formes del tipus p. a., p. o., p. p...

Exemple correcte Podeu abreujar el mot telecomunicacions de maneres diferents: t., tel., telec...


En la resta de casos, es mantenen tant la marca d’abreviació com el signe de puntuació corresponent.

Exemple correcte En els escrits en castellà, francès, anglès, alemany, etc., s’escriu només amb majúscula la inicial del primer mot.

Exemple correcte Hi havia embotits, formatges, fumats, etc.; picantons, cabrits, garrins, etc.; confitures, matons, torrons, etc.

Exemple correcte Ref.: 503/938

Exemple correcte És capaç de discriminar les unitats —els sons, els mots, etc.— que componen els enunciats.

Exemple correcte Si feu servir caràcters no previstos (lletres hebrees, gregues, etc.), marqueu-los en vermell.

Exemple correcte Us heu adonat que ha publicat barbaritats, insults, injúries, mentides, etc.!

Exemple correcte Heu rebut cap notificació sobre impagaments, morositat, restricció de crèdits, etc.?
Darrera actualització: 16-3-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Puntuació» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1813> [consulta: 17 maig 2022].