Partició 

Malgrat que no és aconsellable que s’incloguin abreviatures dins un text, en cas que n’hi hagi, no s’han de partir mai a final de ratlla.

Exemple correcte Es prolonga
l’autop. C-32
des de Palafolls
fins a Tordera.
Exemple inadequat Es prolonga l’au-
top.
C-32
des de Palafolls
fins a Tordera.
Exemple correcte La disposició
derog. única
n’especifica la
normativa.
Exemple inadequat La disposició de-
rog.
única
n’especifica la
normativa.


Les abreviatures compostes també s’han de mantenir juntes.

Exemple correcte Els experts en
dr. const. diuen
que no a la moció.
Exemple inadequat Els experts en dr.
const.
diuen que
no a la moció.
Exemple correcte Com que és un
v. tr. ha de dur
un complement.
Exemple inadequat Com que és un v.
tr.
ha de dur un
complement.


Tampoc no es pot separar, en un canvi de ratlla, l’abreviatura de la xifra o del mot que acompanya.

Exemple correcte Ja té 350 p.
redactades.
Exemple inadequat Ja té 350
p. redactades.
Exemple correcte La ciutat tenia
30.000 h.
fa dues dècades.
Exemple inadequat La ciutat tenia 30.000
h. fa dues dècades.


Exemple correcte La classe de la Prof. Rius
s’ha suspès.
Exemple inadequat La classe de la Prof.
Rius s’ha suspès.
Exemple correcte Viuen al
pg. de la Llibertat.
Exemple inadequat Viuen al pg.
de la Llibertat.


Pel que fa als antropònims, això s’aplica a noms compostos amb algun dels elements abreujats o a noms abreujats respecte als cognoms.

Exemple correcte Josep A.
Massip
Exemple inadequat Josep
A. Massip
Exemple correcte M. Lluïsa
Coll
Exemple inadequat M.
Lluïsa Coll

Exemple correcte J. A. Massip

Exemple inadequat J. A.
Massip
Exemple correcte M. L. Coll

Exemple inadequat M. L.
Coll


Per mantenir junts aquests elements en un document, es disposa, entre d’altres, de l’espai inseparable, un caràcter especial que serveix precisament per evitar que dues seqüències quedin separades a final de ratlla.

En general, per inserir un espai inseparable amb un processador de textos només cal prémer la barra espaiadora mentre es manté premuda la tecla de control i la de majúscules. En llenguatge HTML, s’ha d’editar el codi font i escriure   en comptes d’un espai convencional.
Darrera actualització: 18-11-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Partició» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1817> [consulta: 18 maig 2022].