Majúscules 

En general, la lletra inicial de l’abreviatura, o de cada element que la forma, s’escriu amb majúscula o minúscula segons com s’escrigui el mot sencer.

Exemple correcte al. [alemany]
set. [setembre]
d. de C. [després de Crist]
J. M. de Sagarra [Josep Maria de Sagarra]
Mgfca. Sra. [Magnífica Senyora]
Fac. de Med. [Facultat de Medicina]
Dept. de Biol. Veg. [Departament de Biologia Vegetal]


En són una excepció les formes abreujades dels tractaments de respecte (de caràcter civil, acadèmic i eclesiàstic) que precedeixen els noms propis, les quals s’escriuen sempre amb la inicial en majúscula, encara que el mot desenvolupat vagi amb minúscula.

Exemple correcte Sra. [senyora]
Dr. [doctor]
Prof. [professor/a]
Mn. [mossèn]
Sta. [santa]


D’altra banda, després d’un punt i a inici de paràgraf o d’apartat, les abreviatures —com qualsevol altra paraula— s’escriuen amb majúscula inicial.

Exemple correcte Sra. Anna Martorell
C. dels Horts, 2
08041 Barcelona

Exemple correcte Núm. de referència: 24387


És més, si tot el text s’ha escrit amb majúscules, les abreviatures que hi puguin aparèixer han de consignar-se amb totes les lletres en majúscula.

Exemple correcte AULA NÚM. 13
CAP D’ESTUDIS DE LA FAC. DE BIOL.
Darrera actualització: 16-3-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Majúscules» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1815> [consulta: 19 maig 2022].