Formes dobles: forma femenina i masculina 

Les formes dobles són un recurs visibilitzador que es pot fer servir quan hi ha una intenció manifesta de fer visibles les dones. En els àmbits acadèmics, aquesta intenció es concreta sobretot en les referències a càrrecs o professions que tant poden ocupar homes com dones. Tot i això, cal tenir en compte que es tracta d’un recurs que allarga el text i en dificulta la lectura.

En aquests usos en plural, per tant, es recomana de fer servir altres estratègies amb paraules sense flexió de gènere, mots col·lectius i mots i expressions despersonalitzats; o en el cas que no sigui possible, utilitzar el masculí plural abans que les formes dobles.
Darrera actualització: 15-3-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Formes dobles: forma femenina i masculina» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2560> [consulta: 31 març 2023].