El masculí singular com a genèric 

Quan l’aplicació dels diversos recursos inclusius o visibilitzadors va en detriment de la claredat i la fluïdesa del text o del sentit comú, convé usar el masculí singular amb valor genèric.

Exemple correcte Formen part de la comissió un membre del col·lectiu docent i investigador, un membre del PAS i un estudiant.

Exemple inadequat Formen part de la comissió una persona membre del col·lectiu docent i investigador, un membre o una membre del PAS i un o una estudiant.


Exemple correcte Demà hi ha una conferència sobre el perfil de l’emprenedor a la sala de graus de la Facultat d’Economia.

Exemple inadequat Demà hi ha una conferència sobre el perfil de l’emprenedor o emprenedora a la sala de graus de la Facultat d’Economia.


Exemple correcte Fes-te el carnet de soci!

Exemple inadequat Fes-te el carnet de soci o sòcia!


Exemple correcte Usuari:
Contrasenya:

Exemple inadequat Usuari o usuària:
Contrasenya:

Exemples en castellà
Un cas diferent són les denominacions compostes o estructures fixades que no designen persones, però que inclouen algun mot referit a persones, en què sempre s’utilitza el masculí singular com a genèric.

Exemple correcte compte de client
número de client
fitxa de client

Exemple incorrecte compte de client o clienta
número de client o clienta
fitxa de client o clienta


Exemple correcte guia d’usuari
perfil d’usuari
codi d’usuari
interfície gràfica d’usuari

Exemple incorrecte guia d’usuari o usuària
perfil d’usuari o usuària
codi d’usuari o usuària
interfície gràfica d’usuari o usuària


Exemple correcte quadern del becari

Exemple incorrecte quadern del becari o becària

Exemples en castellà
Darrera actualització: 11-5-2022
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«El masculí singular com a genèric» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2530> [consulta: 27 novembre 2022].