Mots col·lectius 

És recomanable fer servir mots col·lectius (com ara plantilla, equip, cos, en català; personal, grupo, alumnado, en castellà) en lloc del masculí singular utilitzat per designar un conjunt de persones.

Exemple correcte eines per al professorat

Exemple inadequat eines per al professor


Exemple correcte drets de l’alumnat

Exemple inadequat drets de l’alumne


Exemple correcte D’acord amb el que estableix la Resolució de 27 d’abril de 2011, que regula la convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat...

Exemple inadequat D’acord amb el que estableix la Resolució de 27 d’abril de 2011, que regula la convocatòria de concurs de diverses places de professor agregat...

Exemples en castellà
Per a la concordança del nom col·lectiu amb el verb, en català, es pot consultar la informació corresponent.
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Mots col·lectius» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2525> [consulta: 28 gener 2023].