Convocatòries de places 

Els mots col·lectius són especialment útils en les convocatòries de places per fer referència en plural a un grup indeterminat de persones.

Exemple correcte Es convoquen sis places: quatre de professorat agregat i dues de professorat lector.

Exemple inadequat Es convoquen sis places: quatre de professors agregats i dues de professors lectors.


Exemple correcte Encara no se sap si es convocaran places de professorat associat.

Exemple inadequat Encara no se sap si es convocaran places de professors associats.


Exemple correcte Convocatòria de places de personal de l’escala administrativa.

Exemple inadequat Convocatòria de places d’administratius.

Exemples en castellà
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Convocatòries de places» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2611> [consulta: 3 desembre 2022].