Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Règims verbals < Verbs < Morfosintaxi < Qüestions de llengua < Llibre d’estil

Més informació
Ginebra, J.; Montserrat, A. Diccionari d’ús dels verbs catalans. Règim verbal i canvi i caiguda de preposicions. Barcelona: Edicions 62, 1999.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 4-11-2021
Citació recomanada:
«Règims verbals» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2106> [consulta: 28 gener 2023].