interposar 

En la llengua general, el verb interposar significa ‘posar una cosa entre dues coses’ i, per tant, és la forma més precisa per referir-se, en l’àmbit jurídic, a l’acció de ‘formalitzar un recurs’, que se situa entre una resolució i el nou tràmit que es genera.

Aquest verb regeix dos complements: el recurs i, opcionalment, contra qui o què s’interposa.

Exemple correcte Han interposat un recurs.
.
Exemple correcte Interposarem un recurs contra el Departament d’Educació.

Exemple correcte L’adjudicatària ha interposat un recurs contra el cens provisional.


La persona o cosa contra la qual s’interposa el recurs, si s’esmenta, va precedida de la preposició contra.

Exemple correcte Han interposat un recurs contra l’acord del Ple.

Exemple inadequat Han interposat un recurs a l’acord del Ple.


Cal tenir en compte que el verb interposar es reserva per als recursos. Per a la resta de documents (demandes, querelles, denúncies, etc.), és preferible de fer servir els verbs formularpresentar.

Exemple correcte Ha presentat una denúncia.

Exemple inadequat Ha interposat una denúncia.
Darrera actualització: 29-3-2022
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Règims verbals: interposar» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3431> [consulta: 1 febrer 2023].